Zonnepanelen goede investering of niet?

Door: Sjoerd Elgersma 05 oktober 2017

Door de klimaatdoelstellingen is er een grote vraag in de advisering rondom het plaatsen van zonnepanelen en de realisatie van zonneakkers. Regelingen als SDE+, MIA/ Vamil en de EIA (energie investeringsaftrek) maken het voor de ondernemer aantrekkelijk om investeringen op dit vlak te doen.

Met name ondernemers met goede bedrijfsresultaten zijn op zoek naar mogelijkheden om de belastingdruk te verminderen. Maar er komt meer bij kijken, onder andere de nodige ruimtelijke en vergunning technische hobbels alvorens het komt tot een daadwerkelijke realisatie.

Zonneakkers

In de praktijk is gebleken dat het niet zo eenvoudig is om akkers vol te leggen met panelen. De meeste bestemmingsplannen zijn er niet op ingericht om dit soort initiatieven toe te staan. Binnen gemeenten is er steeds meer bereidheid om medewerking te verlenen aan de initiatieven. Vaak is er sprake van extra vertraging doordat de omgeving bezwaar heeft tegen deze ontwikkelingen. Naast het ruimtelijke spoor zal de realisatie van een zonneakker ook nadelige gevolgen hebben voor de mestplaatsingsruimte, ruwvoerproductie en het bodemleven. De vraag is of de financiële vergoedingen dit nadeel kan compenseren. Het is van belang om dit vooraf goed af te wegen

Zonnedaken

Naast dat u als ondernemer uw dak vol kunt leggen met panelen zijn er bedrijven die uw dak tegen een vergoeding willen huren. De vraag is welke gevolgen dit heeft voor u als ondernemer. Op dit moment zijn vergunningen nog niet gekoppeld aan energiedoelstellingen. Grote ondernemingen plaatsen panelen om de CO-2 voetprint van het bedrijf te verkleinen en zo een “groen” imago te creëren of aan handelsvoorwaarden te voldoen. Voor uw eigen bedrijf geldt dat het energieverbruik een toetsing is bij een aanvraag omgevingsvergunning. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst deze voorwaarden worden aangescherpt en dat elke ondernemer te maken krijgt met groene doelstellingen.

Voor u als ondernemer blijft de vraag; Doe ik er verstandig aan de daken te verhuren en op korte termijn hier financieel beter van te worden of snijd ik mij op langere termijn in de vingers?

 

"Op zoek naar originele oplossingen in het buitengebied" Sjoerd Elgersma

Blijf op de hoogte