Zitdag voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Langedijk

Door: Bas Kolkman 12 maart 2018

Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Dan is dit plan belangrijk voor u. Het plan is voor de komende 10 jaar bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Er zijn onder andere regels voor bouwen, de maximale omvang van functies en activiteiten en de vorm van het bouwperceel opgenomen. Het voortontwerp bestemmingsplan buitengebied Langedijk ligt 9 april 2018 ter inzage.

Waarom is inzien belangrijk?

Biedt het plan voldoende ruimte voor de ontwikkeling van uw locatie? Is het bouwperceel voldoende groot en hoe is het ingetekend? In verband met eventuele toekomstige uitbreiding of wijziging van het veehouderijbedrijf is het van belang om te weten of het bedrijf als grondgebonden of niet-grondgebonden (intensief) wordt aangemerkt. Wat betekenen de regels over stikstofemissie en spuitvrije zones? Wat zijn de mogelijkheden voor nevenactiviteiten, functieverandering en niet-agrarische activiteiten? Ook is het goed om te kijken naar ontwikkelingen in de omgeving, deze kunnen van invloed zijn op uw locatie. Daarom is het nu het juiste moment om te reageren voor alle ondernemers en bewoners in het buitengebied.

Zitdag

Op vrijdag 23 maart organiseert Rombou in samenwerking met Flynth een zitdag over dit voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Langedijk. In een gesprek van een halfuur met een adviseur ruimtelijke ordening en milieu wordt besproken wat het bestemmingsplan voor u betekent. Ook kan tijdens dit gesprek worden bepaald of het zinvol is om een inspraakreactie in te dienen. Voor het gesprek worden geen kosten in rekening gebracht. De zitdag zal plaatsvinden bij Flynth te Heerhugowaard.

Vooraf opgeven

Als u zich wilt aanmelden voor de zitdag, dat kan middels het inschrijfformulier of u kunt contact opnemen met Rombou, telefoonnummer 08 8236 8236. Er wordt dan direct een afspraak ingepland.

Blijf op de hoogte