Wat mag warmteterugwinning in de varkenshouderij kosten?

Door: Henk Altena 15 februari 2018

Er zijn twee mogelijkheden van warmteterugwinning. Ten eerste is dat door warmte uit de stallen te gebruiken voor de warmtepomp. Met de warmtepomp wordt water opgewarmd voor het verwarmen van de stallen. De tweede methode is de binnenkomende buitenlucht voor te verwarmen met een luchtinlaatwisselaar, ook weer door warmte uit de stallen te gebruiken.

Bij het berekenen van het rendement van de investering zijn een aantal aandachtspunten van belang. Denk hierbij aan de afschrijving, de stookkostenbesparing, de terugverdientijd en het eventueel verbeteren van de technische resultaten.

De afschrijving voor een warmtepomp heeft te maken met zijn kwaliteit. Kan de afschrijving op 10 jaar gezet worden, of 15 jaar? Welke garantie wil de leverancier geven? Dit geeft iets aan over de kwaliteit. Ook praktijkervaringen bij collega varkenshouders zijn interessant.

De stookkostenbesparing is een belangrijk aandachtspunt. Het rendement (cop) is hierbij van belang. Deze is duidelijk hoger als de warmtepomp voldoende warmte uit de stal krijgt. Of er voldoende warmte aanwezig is in de stal, is door Rombou te berekenen. Bij de toepassing van de warmtepomp dient tevens gelet te worden op de elektra-aansluiting. Zijn er voldoende ampères beschikbaar voor de warmtepomp? Het komt regelmatig voor dat het met de bestaande elektra-voorziening niet mogelijk is een grotere warmtepomp te gebruiken. Combinaties van verwarming via de warmtepomp én op aardgas komen ook voor. Alleen bij zeer lage buitentemperaturen wordt er dan bijgeschakeld met aardgas. Bij de berekening van de terugverdientijd is van belang hoeveel aan aardgas in de huidige situatie gebruikt wordt, of eventueel een andere warmtebron. Indien er weinig gestookt wordt, dan zal het toepassen van een warmtepomp minder interessant zijn, dan bij een hoog gebruik per zeug. Een warmtepomp is per slot van rekening duurder dan een op aardgas gestookte kachel. Uitgangspunt mag zijn dat de terugverdientijd binnen de 5 jaar is te bereiken. Rombou kan snel berekenen waar de terugverdientijd op uitkomt.

Naast de warmtepomp kan de warmteterugwinning uit de stallen gebruikt worden om de binnenkomende buitenlucht voor te verwarmen. Dit is met name interessant bij de gespeende biggen, waar een hogere ruimtetemperatuur nodig is dan bij de kraamhokken. Tevens kan tocht hiermee goed voorkomen worden en kan de minimum ventilatie verhoogd worden, wat goed is voor mens en dier. Ook hier geldt dat er voldoende warmte vanuit de stal aanwezig dient te zijn voor een dergelijk systeem. Dit kan Rombou berekenen. Voorverwarmen van de buitenlucht van – 10 oC naar + 8 oC is absoluut mogelijk, dit heeft de praktijk al duidelijk uitgewezen. En dat met gratis warmte uit de stallen die anders naar buiten wordt geblazen.

Om te berekenen of deze vorm van de benutting van warmteterugwinning interessant is, kan naast de stookkostenbesparing, eventueel ook de verwachte verbetering van de technische resultaten meegenomen worden. Vaak wordt dit laatste niet meegenomen, maar als bijkomend voordeel gezien.

Investeren in voldoende rendement is van belang. Rombou kan u ondersteunen in de beslissing of warmteterugwinning voor u interessant is.

"Met het juiste advies zoveel mogelijk rendement behalen" Henk Altena

Blijf op de hoogte