Vergunningverlening PAS gaat (voorlopig) door

Door: Rob van Woerden 21 november 2018

Op 7 november heeft het Europese Hof van Justitie in een arrest aangegeven aan welke eisen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet voldoen.

De ministeries van LNV, IenW en Defensie en de provincies hebben na bestudering van het arrest besloten dat vergunningverlening op basis van het PAS kan worden voortgezet. De uitspraak van het Europese Hof vormt op zichzelf geen reden voor opschorting.

Het Europese Hof accepteert een systeem als dat van de Programma Aanpak Stikstof (PAS). Er blijven zware eisen gelden voor de onderbouwing van het PAS. Het is nu aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om te beoordelen of het PAS aan deze eisen voldoet. De Raad van State heeft aangekondigd op 14 februari 2019 een zitting te houden en daarna een definitieve uitspraak te doen over de toepassing van het PAS.

In afwachting van het definitieve oordeel van de Raad van State blijven de PAS-partners wel terughoudend met het uitgeven van ontwikkelingsruimte. De 40% ontwikkelingsruimte die per 1 juli 2018 zou worden vrijgegeven wordt vooralsnog niet beschikbaar gesteld. Dat betekent dat voorlopig alleen in die gebieden waar nog een deel van de reeds beschikbaar gestelde 60% vrije ontwikkelingsruimte over is, vergunningen kunnen worden verleend.

 

"De laatste jaren ligt de nadruk op MER en Natura 2000" Rob van Woerden

Blijf op de hoogte