Vergunning verlening Nb-wet stilgelegd

Door: BIJ12 29 mei 2017

De PAS-partijen hebben gezamenlijk besloten dat er momenteel geen ontwerpbesluiten en ontwerp vvgb's meer worden afgegeven.

Reden hiervoor is de voorbereiding van de komende actualisatie in het kader van het PAS. Deze actualisatie heeft betrekking op een verbetering van het PAS-instrumentarium met het onder andere mogelijk maken van een landsdekkende uniforme toetsing van leefgebieden in AERIUS (het rekeninstrument in het kader van de PAS). Op 15 juni zal hierover besluitvorming plaatsvinden.

 

"De laatste jaren ligt de nadruk op MER en Natura 2000" Rob van Woerden

Blijf op de hoogte