Vergunning van rechtswege

Door: 22 juni 2017

Vraag en antwoord

Ik heb al lang geleden een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning (vroegere bouwvergunning). Ik heb nog steeds geen verleende vergunning ontvangen. Ik heb gehoord dat de vergunning van rechtswege verleend kan zijn.

Een vergunning van rechtswege wordt geacht te zijn verleend omdat de gemeente niet tijdig een besluit op de vergunningaanvraag heeft genomen. Deze situatie is echter niet op alle aanvragen van toepassing. Hiervoor moet eerst beoordeeld worden welke procedure op de aanvraag van toepassing is. Indien bijvoorbeeld de vergunning slechts verleend kan worden met een zogenaamde uitgebreide voorbereidingsprocedure dan kan de vergunning niet van rechtswege verleend zijn. Een uitgebreide voorbereidingsprocedure is bijvoorbeeld van toepassing indien het bestemmingsplan het niet toestaat dat de omgevingsvergunning verleend kan worden. Het bouwplan is dan niet in overeenstemming met de voorschriften van het geldende bestemmingsplan. De vergunning kan dan slechts worden verleend met een afwijking van het bestemmingsplan. Indien de aanvraag wel in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan en de gemeente niet tijdig heeft beslist op de aanvraag kan wel sprake zijn van een vergunning van rechtswege. 

"Een geschil met een overheidsinstantie? Dat lossen we zo gunstig mogelijk op!" Leo van Pelt

Blijf op de hoogte