Succesvolle zitdag Geldermalsen

Door: Gert Jan Festen 13 maart 2018

Het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Geldermalsen ligt tot 29 maart 2018 ter inzage. Het voorontwerp is een voorbereiding van het toekomstige bestemmingsplan buitengebied. In dit plan worden de bouw en gebruiksmogelijkheden van gronden en gebouwen vastgelegd.

Ondernemers in het buitengebied krijgen middels dit plan een eerste indruk van de toekomstige mogelijkheden en beperkingen op hun vestigingslocatie. Een nieuw bestemmingsplan buitengebied kan grote effecten hebben op de toekomstige bedrijfsvoering. Naar aanleiding van het  voorontwerp kunnen zaken worden bijgestuurd. Veel ondernemers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot een persoonlijk adviesgesprek op de Rombou informatiedagen van 9 en 12 maart.

 

Naast een controle op de omvang en vorm van de bouwpercelen is er tijdens de gesprekken ingegaan op de in het plan opgenomen bepalingen en definities met betrekking tot grondgebondenheid, ligging en hoogte ruwvoer opslagen, aanleg van boomgaarden en gebruik van teeltondersteunende voorzieningen etc.. Voor ondernemers die geconstateerd hebben dat de voorgestelde regels een beperking zijn voor hun toekomstige bedrijfsvoering kan in overleg met Rombou een inspraakreactie worden ingediend.

 

Mocht u naar aanleiding van het voorliggende bestemmingsplan nog aanvullende informatie wensen, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Rombou.

Blijf op de hoogte