Start fase 2 regeling omgevingskwaliteit

Door: Dick Hengeveld 25 september 2018

De tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) is vanaf 15 september opengesteld.

De regeling is bedoeld voor varkenshouders die op een geschikte locatie willen investeren in innovaties gericht op duurzaamheid én verbetering van de leefomgeving voor mens en dier. Varkenshouders die aantoonbaar stappen zetten, kunnen varkensrechten tegen een gereduceerde prijs aanschaffen. Het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij voert deze regeling uit in opdracht van de Coalitie Vitale Varkenshouderij.

De Coalitie Vitale Varkenshouderij wil via de Regeling Omgevingskwaliteit de ruimtelijke kwaliteit verbeteren én toekomstbestendige varkensbedrijven ruimte bieden zich te ontwikkelen. In de eerste fase van de regeling is aan 27 varkensbedrijven op locaties met onvoldoende ontwikkelingsperspectief, de mogelijkheid geboden de activiteiten op die locatie te beëindigen. Bij deze 27 bedrijven heeft het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij (OBV) in totaal 43.222 varkensrechten ingekocht.

In de tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit wordt gestart met de heruitgifte van deze ingekochte varkensrechten. Deze worden met een korting op de inkoopprijs aangeboden aan varkenshouders die op een geschikte locatie willen investeren in innovaties. Inschrijven kan vanaf 15 september tot 15 december 2018. 

Stimuleren brongerichte aanpak emissies en duurzaamheid
Om in aanmerking te komen voor de varkensrechten van het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij moet een varkensbedrijf minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Op een goede locatie zijn gelegen (geen geuroverlast) én
 • Investeren in brongerichte emissiereductiemaatregelen (o.a. mestkoeling, dagontmesting, scheiding mest/urine, geen diepe mestkelder).
  of
 • Op een goede locatie zijn gelegen (geen geuroverlast) én:
 • Voldoen aan MDV 2018

Er worden maximaal 3000 varkensrechten toegewezen per locatie. Bedrijven die € 250.000 of meer in brongerichte maatregelen investeren, krijgen voorrang bij de toewijzing van de varkensrechten.
Er wordt een korting verleend van € 45,40 op de inkoopprijs die het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij in fase 1 betaalde. Dit resulteert in een prijs (excl. BTW) van € 82,60 voor regio Zuid, € 45,10 voor regio Oost en € 44,75 voor regio overig.

Aanvullende voorwaarden

 1. Op bedrijf worden legaal varkens gehouden

 2. De aanpassing moet < 18 maanden na beslissing op de aanvraag zijn gerealiseerd

 3. Berekende voorgrond geurbelasting op alle geurgevoelige objecten (ggo`s) binnen een straal van 1000 meter rond middelpunt inrichting:

  1. < 2,0 OUe/m3 binnen de bebouwde kom

  2. < 8,0 OUe/m3 buiten de bebouwde kom

 4. Op het moment van de aanvraag heeft aanvrager:

  1. Innovatief investeringsplan in brongerichte maatregelen en bouwkundige voorzieningen van min. € 250.000 excl BTWóf een voorlopig certificaat MDV versie 12/MDV (2018);

  2. Onherroepelijk verleende omgevingsvergunning bouw, milieu of gepubliceerde melding AIM voor de geplande aanpassingen.

  3. Nog geen investeringsverplichtingen aangegaan.

Meer informatie is te vinden op de website www.ontwikkelingsbedrijfvarkenshouderij.nl.

"Inmiddels weet ik wat er te koop is in de veehouderij" Dick Hengeveld ab

Blijf op de hoogte