Rombou verzorgt seminar tijdens LIV

Door: Henk Altena 16 oktober 2017

Op 24, 25 en 26 oktober zijn de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in Hardenberg. De week aansluitend is de Rundvee & Mechanisatie Vakbeurs in Hardenberg. Op beide beurzen zal Rombou aanwezig zijn. U kan ons vinden in stand 457.

Op 26 oktober zal Rombou op LIV een kennisprogramma verzorgen. Het thema “met warmtewinning kun je geld verdienen” staat centraal tijdens het kennisprogramma. Wij nodigen u van harte uit om dit kennisprogramma bij te wonen om 15.00 of 19.30 uur in vergaderzaal 5. Graag geven wij u alvast een inkijk in het thema.

Elke varkenshouder wil graag met de tijd mee gaan. Investeren in duurzame energie is bijvoorbeeld populair en maatschappelijk zeer verantwoord. Tevens is het van groot belang om er geld mee te verdienen. Stimuleringsregelingen als ISDE, MIA/ Vamil en de EIA maken het voor de ondernemer aantrekkelijk om hierin te investeren.

Duurzame energie

Duurzame energie is een breed begrip, waar veel onder kan vallen. Het is al gauw dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Specifieker zijn maakt het eenvoudiger om gerichter te beoordelen of iets interessant voor uw bedrijf kan zijn. Een voorbeeld hiervan is warmteterugwinning uit de stal. Het is gratis warmte wat anders naar buiten wordt geventileerd.

Warmteterugwinning

Van belang is bij warmteterugwinning na te gaan of er warmte in de stal geproduceerd wordt op het moment dat er vraag naar warmte is. Met name binnen de zeugenhouderij is er altijd vraag naar warmte en er is altijd warmte aanwezig in de stal. De warmte uit de stallen kan opgevangen worden via een luchtwasser of een warmtewisselaar. Deze opgevangen warmte kan vervolgens benut worden door een warmtepomp of inlaatwisselaars. Met een warmtepomp kan water van 45°C gemaakt worden voor vloer -en ruimteverwarming. Het rendement, de zogenaamde COP, hangt van verschillende aspecten af. Met inlaatwisselaars wordt de binnenkomende buitenlucht voorverwarmd via de warmte uit de stallen. Ook al vriest het buiten dat het kraakt, de binnenkomende lucht wordt opgewarmd tot minimaal + 8°C. Dit geeft veel voordelen, niet alleen voor de stookkosten, maar ook voor de gezondheid van de dieren.

Alternatieven

Naast warmte uit de stallen zijn er andere vormen van duurzame energie, denk aan houtsnippers en –pellets. Deze kunnen prijstechnisch interessant zijn, maar houdt hierbij wel rekening met de extra benodigde arbeid en de stofemissie. Aardgas is ook een alternatief, minder duurzaam, maar kan nu nog wel interessant zijn, vanwege de lage benodigde investeringskosten. Combinaties van een warmtepomp en aardgas kan tevens een optie zijn.

 

"Met het juiste advies zoveel mogelijk rendement behalen" Henk Altena

Blijf op de hoogte