Romblog

Kunnen we nog vertrouwen op de Wet geurhinder?

Door: Rob van Woerden 12 april 2019

De Wet geurhinder en veehouderij biedt sinds 2007 zekerheid aan veehouders en omwonenden. Bij vergunningverlening aan veehouderijen vormt de Wet geurhinder het exclusieve toetsingskader. In het Activiteitenbesluit zijn vergelijkbare regels opgenomen voor veehouderijen die geen vergunning nodig hebben. Gemeenten en provincies moeten de landelijk vastgestelde regels toepassen. Gemeenten kunnen via een geurverordening voor delen van hun grondgebied wel een afwijkende geur- of afstandsnorm vaststellen, maar dat is niet verplicht.

lees verder

Lijst erkende stalsystemen aangepast

Door: Gert Elling 18 februari 2019

Per 1 januari 2019 is de RAV lijst met erkende stalsystemen voor de melkveehouderij aangepast:

  • Twee nieuwe systemen zijn op de lijst gekomen:
    • V17 Agro V3 Groove vloer
    • Meadowfloor CL
  • Voor de Meadow floor is een definitieve emissie waarde toegekend.
  • De voorlopige erkenning van de D4-vloer is komen te vervallen.

Bekijk hier het vernieuwde stallenboek melkveehouderij.

Open dag Maatschap Tepper

12 februari 2019

Op vrijdag 22 februari nodigt de familie Tepper u uit om hun nieuwe stal te komen bekijken. U bent van 13:00 - 17:00 uur van harte welkom om het vleespluimveebedrijf te bekijken. Rombou zal als standhouder op deze open dag aanwezig zijn.

lees verder

Bewuste keuzes bij stallenbouw

Door: René Stevens 01 februari 2019

De afgelopen jaren zijn de bouwkosten voor stallen fors gestegen. Weloverwogen keuzes maken op het gebied van afmetingen, dierenwelzijn, automatisering en luxe zijn noodzakelijk om noodzakelijk voor een duurzame bedrijfsvoering in de toekomst.

Recent is adviseur Gert Elling geïnterviewd door de Boerderij over het onderwerp. U leest hier het volledige artikel.

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Door: Gert Elling 03 januari 2019

Vanuit het activiteitenbesluit kunnen bedrijven met een hoog verbruik verplicht worden om een energiebesparingsonderzoek uit te voeren. Dit energiebesparingsonderzoek verplicht bedrijven om bepaalde Erkende Maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

lees verder