Romblog

Vergunningverlening PAS gaat (voorlopig) door

Door: Rob van Woerden 21 november 2018

Op 7 november heeft het Europese Hof van Justitie in een arrest aangegeven aan welke eisen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet voldoen.

lees verder

Arrest over het PAS geeft onzekerheid

Door: Rob van Woerden 12 november 2018

Woensdag 7 november heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest gewezen over de wijze waarop in Nederland toestemming wordt verleend voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken. Dit arrest kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsontwikkeling van met name veehouderijen.

lees verder

Fiscaal vriendelijk investeren in een schoon erf

Door: Gert Elling 24 oktober 2018

Het voorkomen van erfafspoeling is een steeds belangrijker punt in de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven. Vanuit Europese richtlijnen is het de bedoeling dat vanaf 2027 geen afspoeling plaats vindt naar het oppervlaktewater. Veel investeringen die bijdragen aan schoner oppervlaktewater zijn via de Maatlat Schoon Erf opgenomen in de MIA/Vamil regeling en kunnen zo fiscaal voordeel opleveren.

lees verder

Rombou levert bijdrage aan Ervenateliers Overijssel

Door: Bram Scheurwater 17 oktober 2018

Atelier Overijssel, organiseerde de afgelopen maanden een reeks van drie ervenateliers waarbij initiatiefnemers werden geholpen bij de ideevorming voor hun erf.

lees verder

Een jaar extra voor sanering van asbestdaken

Door: Gert Elling 11 oktober 2018

De uiterste datum voor het saneren van asbesthoudende dakbedekking is opgeschoven van 1 januari 2024 naar 31 december 2024.

lees verder

PAS op de plaats of einde oefening?

Door: Rob van Woerden 27 september 2018

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Het PAS vormt de basis voor vergunningverlening aan veehouderijen en andere activiteiten die stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaken.

lees verder