Romblog

Succesvolle zitdag Geldermalsen

Door: Gert Jan Festen 13 maart 2018

Het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Geldermalsen ligt tot 29 maart 2018 ter inzage. Het voorontwerp is een voorbereiding van het toekomstige bestemmingsplan buitengebied. In dit plan worden de bouw en gebruiksmogelijkheden van gronden en gebouwen vastgelegd.

lees verder

Zitdag voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Langedijk

Door: Bas Kolkman 12 maart 2018

Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Dan is dit plan belangrijk voor u. Het plan is voor de komende 10 jaar bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Er zijn onder andere regels voor bouwen, de maximale omvang van functies en activiteiten en de vorm van het bouwperceel opgenomen. Het voortontwerp bestemmingsplan buitengebied Langedijk ligt 9 april 2018 ter inzage.

lees verder

Binnenkort weer volop subsidie beschikbaar

Door: Henk Altena 23 februari 2018

De SDE+ 2018 staat weer open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water.

lees verder

Wat mag warmteterugwinning in de varkenshouderij kosten?

Door: Henk Altena 15 februari 2018

Er zijn twee mogelijkheden van warmteterugwinning. Ten eerste is dat door warmte uit de stallen te gebruiken voor de warmtepomp. Met de warmtepomp wordt water opgewarmd voor het verwarmen van de stallen. De tweede methode is de binnenkomende buitenlucht voor te verwarmen met een luchtinlaatwisselaar, ook weer door warmte uit de stallen te gebruiken.

lees verder

Twee coöperaties opgericht voor collectieve waterzuivering.

Door: Bram Scheurwater 12 februari 2018

De adviescombinatie Rombou, Flynth en Inno Agro hebben 11 tuinbouw collectieven geholpen bij het opstellen van een businessplan. In het businessplan wordt beschreven hoe elk tuinbouwcollectief een gezamenlijke waterzuiveringsinstallatie gaat ontwikkelen. Elk collectief krijgt tot 1 januari 2021 de tijd om de collectieve oplossing te realiseren. In de tussentijd hoeft niet te worden voldaan aan de zuiveringsplicht. Een plicht waar individuele bedrijven al vanaf 1 januari 2018 aan moeten voldoen.

lees verder

De bouwprijzen stijgen, zal ik nu wel of nog niet gaan bouwen?

Door: Bram Scheurwater 16 januari 2018

De markt voor nieuwbouw en verbouw heeft de afgelopen jaren nagenoeg stilgelegen, zeker sinds het begin van de crisis in 2008. De agrarische markt liep nog wel goed tot aan 2015 toen de onduidelijkheid over fosfaat is begonnen. Sindsdien is er veel minder gebouwd.

lees verder