Romblog

Een jaar extra voor sanering van asbestdaken

Door: Gert Elling 11 oktober 2018

De uiterste datum voor het saneren van asbesthoudende dakbedekking is opgeschoven van 1 januari 2024 naar 31 december 2024.

lees verder

PAS op de plaats of einde oefening?

Door: Rob van Woerden 27 september 2018

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Het PAS vormt de basis voor vergunningverlening aan veehouderijen en andere activiteiten die stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaken.

lees verder

Start fase 2 regeling omgevingskwaliteit

Door: Dick Hengeveld 25 september 2018

De tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) is vanaf 15 september opengesteld.

lees verder

Kennis delen in Boerderij

Door: Henk Altena 11 september 2018

Onlangs verscheen er een stuk in "Boerderij" over het 2020 proof van varkensstallen.

lees verder

Combi-luchtwassers; resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

Door: Henk Altena 29 juni 2018

Recent onderzoek van Wageningen Livestock Research heeft laten zien dat bij combi-luchtwassers de geurreductie lager is dan vastgesteld.

lees verder

Intrekking natuurvergunning?

Door: Rob van Woerden 28 juni 2018

In een vergunning die wordt verleend op grond van de Wet natuurbescherming kan zogenaamde ‘ontwikkelingsruimte’ zijn toegedeeld op grond van het PAS. Als er ontwikkelingsruimte is toegedeeld, geld er een realisatietermijn van twee jaar.

lees verder