Romblog

Uitbreiden midden in een Natura2000-gebied

26 juni 2017

Elke ondernemer heeft in zijn uitbreidingsplannen te maken met zijn omgeving. Voor de één brengt dat meer uitdagingen met zich mee dan voor de ander. Zo ook voor Reinier Kanger (37), melkveehouder op het waddeneiland Ameland.

lees verder

Vergunning van rechtswege

22 juni 2017

Vraag en antwoord

Ik heb al lang geleden een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning (vroegere bouwvergunning). Ik heb nog steeds geen verleende vergunning ontvangen. Ik heb gehoord dat de vergunning van rechtswege verleend kan zijn.

lees verder

Informatiebijeenkomst en zitdag bestemmingsplan buitengebied Twenterand

09 juni 2017

Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Dan is dit plan belangrijk voor u. Het plan is voor de komende 10 jaar bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Er zijn onder andere regels voor bouwen, de maximale omvang van functies en activiteiten en de vorm van het bouwperceel opgenomen. Het bestemmingsplan buitengebied Twenterand ligt vanaf 8 juni tot en met 20 juli 2017 ter inzage.

lees verder

Kippenboeren moeten minder fijnstof gaan uitstoten

Door: NOS 02 juni 2017

De uitstoot van fijnstof uit stallen met pluimvee moet binnen tien jaar gehalveerd zijn. Dat heeft het demissionair kabinet besloten. Uit onderzoek blijkt dat de uitstoot van fijnstof negatieve effecten heeft op de gezondheid van omwonenden van pluimveebedrijven. Zo krijgen ze vaker een longontsteking.

Kippenboeren stoten meer fijnstof uit dan andere veehouders in Nederland. Het kabinet wilde daar samen met de sector wat aan doen, maar in februari trokken de boeren zich terug uit het overleg. Daarom komt het kabinet nu zelf met een pakket maatregelen.

lees verder

Vergunning verlening Nb-wet stilgelegd

Door: BIJ12 29 mei 2017

De PAS-partijen hebben gezamenlijk besloten dat er momenteel geen ontwerpbesluiten en ontwerp vvgb's meer worden afgegeven.

lees verder

Energiebesparing ook voor u verplicht?

23 mei 2017

Handhaving energiebesparende maatregelen naar verwachting mogelijk per 1 juli 2017.

 

lees verder