Romblog

Nieuw bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop

Door: Eddie Lamberts 18 november 2014

De gemeente Nieuwkoop heeft een start gemaakt met de herziening van het bestemmingsplan Landelijk gebied. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt de drie huidige bestemmingsplannen Landelijk gebied, te weten:

  • Landelijk gebied Ter Aar
  • Landelijk gebied, gemeente Nieuwkoop
  • Landelijk gebied Liemeer
lees verder

Ontwerpvisie Ruimte en Mobiliteit, provincie Zuid-Holland

Door: Eddie Lamberts 06 februari 2014

De provincie Zuid-Holland werkt aan de aanpassing van de provinciale structuurvisie, de nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit. In de Ontwerpvisie en bijbehorende documenten beschrijft het college van Gedeputeerde Staten het provinciale beleid op hoofdlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling en het verkeer- en vervoerbeleid in de provincie Zuid-Holland voor de periode tot 2030.

lees verder