Romblog

Extra zitdag bestemmingsplan Berkelland

Door: Sander Kondring 04 mei 2017

De belangstelling voor de zitdagen naar aanleiding van het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Berkelland is groot. Daarom is er in samenwerking met Flynth een extra zitdag georganiseerd op dinsdag 16 mei op het kantoor in Groenlo.

lees verder

Bestemmingsplan Berkelland ter inzage

Door: Sander Kondring 02 mei 2017

Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Dan is dit plan belangrijk voor u. Het plan is voor de komende 10 jaar bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Er zijn onder andere regels voor bouwen, de maximale omvang van functies en activiteiten en de vorm van het bouwperceel opgenomen. Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 (inclusief de Milieueffectrapportage) ligt vanaf 19 april tot en met 13 juni 2017 ter inzage.

lees verder

Bestemmingsplan Oude IJsselstreek ter inzage

Door: Dick Hengeveld 23 februari 2017

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek (inclusief de Milieueffect-rapportage) ligt vanaf 23 februari tot en met 5 april 2017 ter inzage.  Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Dan is dit plan belangrijk voor u. Het plan is de komende tijd (circa 10 jaar) bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Ook zijn er regels voor bouwen en de omvang en vorm van het bouwperceel opgenomen. Voor veehouderijen is vastgelegd dat uitbreiding alleen mogelijk is als de uitstoot van stikstof niet toeneemt. 

lees verder

Bestemmingsplan Bronckhorst ter inzage

Door: Dick Hengeveld 09 november 2016

Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Bronckhorst (inclusief de Milieueffectrapportage)  ligt vanaf 25 oktober 2016  gedurende zes weken ter inzage (tot en met 5 december 2016). Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Dan is dit plan belangrijk voor u. Het plan is de komende tijd (circa 10 jaar) bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Ook zijn er regels voor bouwen en de omvang en vorm van het bouwperceel opgenomen. Voor veehouderijen is vastgelegd dat een uitbreiding, waarbij sprake is van een toename van stikstof,  alleen mogelijk is met  een omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan.  

lees verder

Open dag familie Scholten-Oonk

Door: Sander Kondring 17 mei 2016

Vrijdag 27 mei en zaterdag 28 mei 2016 bent u van harte welkom van 10.00 - 16.00 uur op de open dag bij melkveebedrijf Nieuw Kobus van de familie Scholten-Oonk aan de Wooldseweg 88, 7108 AB in Winterswijk-Woold. Het familiebedrijf bestaat 60 jaar en onlangs is de nieuwe melkveestal met melkrobot en automatisch voersysteem in gebruik genomen.

Om 11.30 en 14.30 uur zal op de vrijdag het seminar 'datagebruik op melkveebedrijf Scholten-Oonk' plaats vinden.

lees verder

Uitbreiding voor intensief Gelderland mogelijk

Door: Dick Hengeveld 08 april 2016

De meeste intensieve (niet-grondgebonden) veehouderijbedrijven in Gelderland zijn momenteel gebonden aan een bouwvlak met een oppervlakte van maximaal één hectare. Gelderland maakt uitbreiding voor hen nu mogelijk.

lees verder