Romblog

Geïsoleerd dak levert geld op

Door: Gert Elling 22 september 2017

In 2024 moeten alle asbestdaken op stallen vervangen zijn door asbestvrije dakbeplating. Voor een ligboxenstal kan gekozen worden voor een geïsoleerde of ongeïsoleerde dakplaat als nieuwe dakbedekking. Een geïsoleerd dak heeft voordelen zoals minder hittestress bij de dieren, een mogelijke reductie op de ammoniakemissie en de mogelijkheid voor fiscaal voordeel. Nadeel van een geïsoleerd dak is dat deze een grotere investering vraagt.

lees verder

Energiebesparing ook voor u verplicht?

23 mei 2017

Handhaving energiebesparende maatregelen naar verwachting mogelijk per 1 juli 2017.

 

lees verder

Bouwrevolutie in de vleeskuikensector

Door: Jelle Feenstra 11 oktober 2016

De omschakeling naar dierwelzijnsvriendelijkere huisvestingssystemen in de pluimveehouderijsector is in volle gang. ‘Dat vraagt om een nieuwe, vooral slimmere benadering van bouwen, inrichten en ventileren’, stelt specialist pluimveehouderij Joost Overbeek van Rombou.

 

lees verder

Aardbevingsbestendiger bouwen

Door: Gert Elling en Bram Scheurwater 11 september 2016

Schade aan gebouwen ontstaan door aardbevingen is een groot probleem in Groningen. De NAM is wettelijk verplicht schade aan gebouwen, ontstaan door aardbevingen, te herstellen.

lees verder

Trend: renovatie en gefaseerde bouw

Door: Arjan Sinnige 27 juli 2016

De afgelopen jaren heeft een grote groep melkveehouders met de bouw van een nieuwe stal een duidelijke stap voorwaarts gezet in diercomfort en arbeidsefficiëntie. Desondanks is de groep die op deze gebieden nog stappen wil zetten nog steeds groot.

lees verder

Landschappelijke inpassing in de praktijk

Door: Bram Scheurwater 14 juni 2016

Bij al onze projecten waar we ontwerpen proberen we gebouwen te maken waar wij en u trots op kunt zijn. In de laatste editie van Nieuwe Oogst heeft een artikel gestaan waarin we dat uitleggen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

lees verder