Romblog

Intrekking natuurvergunning?

Door: Rob van Woerden 28 juni 2018

In een vergunning die wordt verleend op grond van de Wet natuurbescherming kan zogenaamde ‘ontwikkelingsruimte’ zijn toegedeeld op grond van het PAS. Als er ontwikkelingsruimte is toegedeeld, geld er een realisatietermijn van twee jaar.

lees verder

Asbestsanering moet sneller

Door: Jan Willem Veldman 27 mei 2018

Het moment dat al het asbest verdwenen moet zijn van de Nederlandse daken komt steeds dichterbij. Onlangs is Joost Overbeek, directeur Rombou geinterviewd voor Melkvee100plus over dit onderwerp.

U treft het volledige artikel hier.

De snelste weg naar een vergunning

Door: Sjoerd Elgersma 26 april 2018

Meten met verschillende maten bij het verlenen van de vergunning voor een project. Dit gevoel kent menig ondernemer wanneer men te maken heeft gehad met een weigering of een zoveelste aanpassingsronde op de aanvraag.

lees verder

Succesvolle zitdag Geldermalsen

Door: Gert Jan Festen 13 maart 2018

Het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Geldermalsen ligt tot 29 maart 2018 ter inzage. Het voorontwerp is een voorbereiding van het toekomstige bestemmingsplan buitengebied. In dit plan worden de bouw en gebruiksmogelijkheden van gronden en gebouwen vastgelegd.

lees verder

Zitdag voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Langedijk

Door: Bas Kolkman 12 maart 2018

Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Dan is dit plan belangrijk voor u. Het plan is voor de komende 10 jaar bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Er zijn onder andere regels voor bouwen, de maximale omvang van functies en activiteiten en de vorm van het bouwperceel opgenomen. Het voortontwerp bestemmingsplan buitengebied Langedijk ligt 9 april 2018 ter inzage.

lees verder