Romblog

Zitdag ontwerp bestemmingsplan Zevenaar Noord

Door: Dick Hengeveld 29 november 2018

Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Dan is dit plan belangrijk voor u. Het plan is voor de komende 10 jaar bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Er zijn onder andere regels voor bouwen, de maximale omvang van functies en activiteiten en de vorm van het bouwperceel opgenomen. Het ontwerp bestemmingsplan Zevenaar Noord ligt tot 10 januari 2019 ter inzage.

lees verder

Vergunningverlening PAS gaat (voorlopig) door

Door: Rob van Woerden 21 november 2018

Op 7 november heeft het Europese Hof van Justitie in een arrest aangegeven aan welke eisen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet voldoen.

lees verder

Arrest over het PAS geeft onzekerheid

Door: Rob van Woerden 12 november 2018

Woensdag 7 november heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest gewezen over de wijze waarop in Nederland toestemming wordt verleend voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken. Dit arrest kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsontwikkeling van met name veehouderijen.

lees verder

Intrekking natuurvergunning?

Door: Rob van Woerden 28 juni 2018

In een vergunning die wordt verleend op grond van de Wet natuurbescherming kan zogenaamde ‘ontwikkelingsruimte’ zijn toegedeeld op grond van het PAS. Als er ontwikkelingsruimte is toegedeeld, geld er een realisatietermijn van twee jaar.

lees verder

Asbestsanering moet sneller

Door: Jan Willem Veldman 27 mei 2018

Het moment dat al het asbest verdwenen moet zijn van de Nederlandse daken komt steeds dichterbij. Onlangs is Joost Overbeek, directeur Rombou geinterviewd voor Melkvee100plus over dit onderwerp.

U treft het volledige artikel hier.

De snelste weg naar een vergunning

Door: Sjoerd Elgersma 26 april 2018

Meten met verschillende maten bij het verlenen van de vergunning voor een project. Dit gevoel kent menig ondernemer wanneer men te maken heeft gehad met een weigering of een zoveelste aanpassingsronde op de aanvraag.

lees verder