Romblog

PAS op de plaats of einde oefening?

Door: Rob van Woerden 27 september 2018

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Het PAS vormt de basis voor vergunningverlening aan veehouderijen en andere activiteiten die stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaken.

lees verder

Start fase 2 regeling omgevingskwaliteit

Door: Dick Hengeveld 25 september 2018

De tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) is vanaf 15 september opengesteld.

lees verder

Kennis delen in Boerderij

Door: Henk Altena 11 september 2018

Onlangs verscheen er een stuk in "Boerderij" over het 2020 proof van varkensstallen.

lees verder

Combi-luchtwassers; resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

Door: Henk Altena 29 juni 2018

Recent onderzoek van Wageningen Livestock Research heeft laten zien dat bij combi-luchtwassers de geurreductie lager is dan vastgesteld.

lees verder

Mogelijke gevolgen aanscherping emissienormen

Door: Dick Hengeveld 29 mei 2018

De luchtwasser is de belangrijkste techniek om geur-reductie te realiseren. Het plan van de Staatssecretaris is om de geurreductie van combi luchtwassers gelijk te gaan stellen aan de reductie van enkelvoudige luchtwassers.

lees verder

Combi luchtwassers onder vuur

Door: Henk Altena 12 april 2018

De afgelopen jaren zijn er veel maatregelen ontwikkeld om de emissie van onder andere geur en ammoniak te beperken.

lees verder