Romblog

Studie stoppers en blijvers varkenshouderij klaar

Door: Henk Altena 26 november 2018

Stoppen met de varkenshouderij ligt vaak gevoelig bij de varkenshouders. Henk Altena beseft dit en wil graag daarin zo goed mogelijk ondersteunen namens Rombou.

lees verder

Arrest over het PAS geeft onzekerheid

Door: Rob van Woerden 12 november 2018

Woensdag 7 november heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest gewezen over de wijze waarop in Nederland toestemming wordt verleend voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken. Dit arrest kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsontwikkeling van met name veehouderijen.

lees verder

PAS op de plaats of einde oefening?

Door: Rob van Woerden 27 september 2018

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Het PAS vormt de basis voor vergunningverlening aan veehouderijen en andere activiteiten die stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaken.

lees verder

Start fase 2 regeling omgevingskwaliteit

Door: Dick Hengeveld 25 september 2018

De tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) is vanaf 15 september opengesteld.

lees verder

Kennis delen in Boerderij

Door: Henk Altena 11 september 2018

Onlangs verscheen er een stuk in "Boerderij" over het 2020 proof van varkensstallen.

lees verder

Combi-luchtwassers; resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

Door: Henk Altena 29 juni 2018

Recent onderzoek van Wageningen Livestock Research heeft laten zien dat bij combi-luchtwassers de geurreductie lager is dan vastgesteld.

lees verder