Romblog

Veranderende regels, blijf vooruit kijken!

20 september 2017

Beperkingen rondom uitbreiden is voortdurend in het nieuws de laatste tijd. Met name de geitenhouderij heeft daar vrij recent nog mee te maken gehad. Provincie Brabant besloot in juli tot een stop op de ontwikkeling en uitbreiding van geitenhouderijen tot 2020. In augustus besloot provincie Gelderland dat de vestiging, uitbreiding of omschakeling naar een geitenhouderij tot nader orde niet is toegestaan. De gevolgen voor de betrokken ondernemers in die provincies zijn desastreus. Geen groei van het bedrijf voor de komende jaren. Hoe gaan wij daarmee om, wat is onze strategie?

lees verder

Geeft deze subsidie mogelijkheden voor u?

07 september 2017

Er is een nieuwe regeling geopend voor varkensbedrijven die onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben als gevolg van geuremissie naar de omgeving. Dit initiatief, de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK), is opgezet vanuit de doelstellingen van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Tevens geeft deze regeling ruimte voor varkenshouderijen op andere locaties.

lees verder

Hoe brandveilig is uw bedrijf?

05 september 2017

Stalbranden zijn helaas weer veel in het nieuws. Recent zijn in Erichem, Agelo en Swifterbant stallen afgebrand met veel persoonlijk en dierlijk leed en grote materiële schade  voor de betrokkenen. Er wordt veel gedaan vanuit de sector en de overheid om nieuwe stalbranden te voorkomen. Het Actieplan stalbranden is daar een voorbeeld van.

lees verder

Kippenboeren moeten minder fijnstof gaan uitstoten

Door: NOS 02 juni 2017

De uitstoot van fijnstof uit stallen met pluimvee moet binnen tien jaar gehalveerd zijn. Dat heeft het demissionair kabinet besloten. Uit onderzoek blijkt dat de uitstoot van fijnstof negatieve effecten heeft op de gezondheid van omwonenden van pluimveebedrijven. Zo krijgen ze vaker een longontsteking.

Kippenboeren stoten meer fijnstof uit dan andere veehouders in Nederland. Het kabinet wilde daar samen met de sector wat aan doen, maar in februari trokken de boeren zich terug uit het overleg. Daarom komt het kabinet nu zelf met een pakket maatregelen.

lees verder

Vergunning verlening Nb-wet stilgelegd

Door: BIJ12 29 mei 2017

De PAS-partijen hebben gezamenlijk besloten dat er momenteel geen ontwerpbesluiten en ontwerp vvgb's meer worden afgegeven.

lees verder

Energiebesparing ook voor u verplicht?

23 mei 2017

Handhaving energiebesparende maatregelen naar verwachting mogelijk per 1 juli 2017.

 

lees verder