Romblog

Fiscaal vriendelijk investeren in een schoon erf

Door: Gert Elling 24 oktober 2018

Het voorkomen van erfafspoeling is een steeds belangrijker punt in de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven. Vanuit Europese richtlijnen is het de bedoeling dat vanaf 2027 geen afspoeling plaats vindt naar het oppervlaktewater. Veel investeringen die bijdragen aan schoner oppervlaktewater zijn via de Maatlat Schoon Erf opgenomen in de MIA/Vamil regeling en kunnen zo fiscaal voordeel opleveren.

lees verder

Rombou levert bijdrage aan Ervenateliers Overijssel

Door: Bram Scheurwater 17 oktober 2018

Atelier Overijssel, organiseerde de afgelopen maanden een reeks van drie ervenateliers waarbij initiatiefnemers werden geholpen bij de ideevorming voor hun erf.

lees verder

Binnenkort weer volop subsidie beschikbaar

Door: Henk Altena 23 februari 2018

De SDE+ 2018 staat weer open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water.

lees verder

De bouwprijzen stijgen, zal ik nu wel of nog niet gaan bouwen?

Door: Bram Scheurwater 16 januari 2018

De markt voor nieuwbouw en verbouw heeft de afgelopen jaren nagenoeg stilgelegen, zeker sinds het begin van de crisis in 2008. De agrarische markt liep nog wel goed tot aan 2015 toen de onduidelijkheid over fosfaat is begonnen. Sindsdien is er veel minder gebouwd.

lees verder

Zonnepanelen goede investering of niet?

Door: Sjoerd Elgersma 05 oktober 2017

Door de klimaatdoelstellingen is er een grote vraag in de advisering rondom het plaatsen van zonnepanelen en de realisatie van zonneakkers. Regelingen als SDE+, MIA/ Vamil en de EIA (energie investeringsaftrek) maken het voor de ondernemer aantrekkelijk om investeringen op dit vlak te doen.

lees verder