Romblog

Zitdag voorontwerp bestemmingplan buitengebied Tiel

19 september 2017

Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Dan is dit plan belangrijk voor u. Het plan is voor de komende 10 jaar bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Er zijn onder andere regels voor bouwen, de maximale omvang van functies en activiteiten en de vorm van het bouwperceel opgenomen. Het voortontwerp bestemmingsplan buitengebied Tiel ligt vanaf 7 september tot en met 19 oktober 2017 ter inzage.

lees verder

Regels rondom de opslag van mest

29 juni 2017

 

Op elk agrarisch bedrijf is sprake van de opslag van mest. Vaste mest en wat stroresten op een betonplaat, drijfmest in kelders, pluimveemest in een container, stromest in een loods of (tijdelijk) op het land. De verschillen zijn groot en dat geldt ook voor de voorschriften die van toepassing zijn.  In deze blog willen we wat inzicht verschaffen in de regels die van toepassing zijn en welke aandachtspunten er zijn op het moment dat u een mestopslag wilt realiseren.

lees verder

Geld verdienen met uw oude gebouwen?

27 juni 2017

Er is duidelijk sprake van een kentering in het beleid van overheden. Het is nog niet zo lang geleden dat overheden zeer terughoudend waren in functieveranderingen op voormalige agrarische erven. Er is ingezien is dat een functieverandering bijdraagt aan een revitalisering van het platteland, dat het kapitaalsvernietiging en verlies van cultuurhistorisch interessante gebouwen voorkomt. Ook gaat het verloedering van het landschap tegen.

lees verder

Uitbreiden midden in een Natura2000-gebied

26 juni 2017

Elke ondernemer heeft in zijn uitbreidingsplannen te maken met zijn omgeving. Voor de één brengt dat meer uitdagingen met zich mee dan voor de ander. Zo ook voor Reinier Kanger (37), melkveehouder op het waddeneiland Ameland.

lees verder

Vergunning van rechtswege

22 juni 2017

Vraag en antwoord

Ik heb al lang geleden een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning (vroegere bouwvergunning). Ik heb nog steeds geen verleende vergunning ontvangen. Ik heb gehoord dat de vergunning van rechtswege verleend kan zijn.

lees verder

Informatiebijeenkomst en zitdag bestemmingsplan buitengebied Twenterand

09 juni 2017

Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Dan is dit plan belangrijk voor u. Het plan is voor de komende 10 jaar bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Er zijn onder andere regels voor bouwen, de maximale omvang van functies en activiteiten en de vorm van het bouwperceel opgenomen. Het bestemmingsplan buitengebied Twenterand ligt vanaf 8 juni tot en met 20 juli 2017 ter inzage.

lees verder