Romblog

Open dag Maatschap Tepper

12 februari 2019

Op vrijdag 22 februari nodigt de familie Tepper u uit om hun nieuwe stal te komen bekijken. U bent van 13:00 - 17:00 uur van harte welkom om het vleespluimveebedrijf te bekijken. Rombou zal als standhouder op deze open dag aanwezig zijn.

lees verder

Bewuste keuzes bij stallenbouw

Door: René Stevens 01 februari 2019

De afgelopen jaren zijn de bouwkosten voor stallen fors gestegen. Weloverwogen keuzes maken op het gebied van afmetingen, dierenwelzijn, automatisering en luxe zijn noodzakelijk om noodzakelijk voor een duurzame bedrijfsvoering in de toekomst.

Recent is adviseur Gert Elling geïnterviewd door de Boerderij over het onderwerp. U leest hier het volledige artikel.

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Door: Gert Elling 03 januari 2019

Vanuit het activiteitenbesluit kunnen bedrijven met een hoog verbruik verplicht worden om een energiebesparingsonderzoek uit te voeren. Dit energiebesparingsonderzoek verplicht bedrijven om bepaalde Erkende Maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

lees verder

Open dag familie Cnossen

27 december 2018

De nieuwe MDV-vleeskuikenstal van de familie Cnossen in Suwâld is op vrijdagmiddag 11 januari volledig te bezichtigen. Auke Cnossen en zijn vrouw Wikje zetten dan de deuren open voor het publiek. Dat doen ze in nauwe samenwerking met Rombou, het bedrijf dat nauw betrokken is bij de realisatie van dit bijzondere nieuwbouwproject.

lees verder

Zitdag ontwerp bestemmingsplan Zevenaar Noord

Door: Dick Hengeveld 29 november 2018

Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Dan is dit plan belangrijk voor u. Het plan is voor de komende 10 jaar bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Er zijn onder andere regels voor bouwen, de maximale omvang van functies en activiteiten en de vorm van het bouwperceel opgenomen. Het ontwerp bestemmingsplan Zevenaar Noord ligt tot 10 januari 2019 ter inzage.

lees verder

Studie stoppers en blijvers varkenshouderij klaar

Door: Henk Altena 26 november 2018

Stoppen met de varkenshouderij ligt vaak gevoelig bij de varkenshouders. Henk Altena beseft dit en wil graag daarin zo goed mogelijk ondersteunen namens Rombou.

lees verder