Romblog

Open dag familie Cnossen

27 december 2018

De nieuwe MDV-vleeskuikenstal van de familie Cnossen in Suwâld is op vrijdagmiddag 11 januari volledig te bezichtigen. Auke Cnossen en zijn vrouw Wikje zetten dan de deuren open voor het publiek. Dat doen ze in nauwe samenwerking met Rombou, het bedrijf dat nauw betrokken is bij de realisatie van dit bijzondere nieuwbouwproject.

lees verder

Zitdag ontwerp bestemmingsplan Zevenaar Noord

Door: Dick Hengeveld 29 november 2018

Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Dan is dit plan belangrijk voor u. Het plan is voor de komende 10 jaar bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Er zijn onder andere regels voor bouwen, de maximale omvang van functies en activiteiten en de vorm van het bouwperceel opgenomen. Het ontwerp bestemmingsplan Zevenaar Noord ligt tot 10 januari 2019 ter inzage.

lees verder

Studie stoppers en blijvers varkenshouderij klaar

Door: Henk Altena 26 november 2018

Stoppen met de varkenshouderij ligt vaak gevoelig bij de varkenshouders. Henk Altena beseft dit en wil graag daarin zo goed mogelijk ondersteunen namens Rombou.

lees verder

Vergunningverlening PAS gaat (voorlopig) door

Door: Rob van Woerden 21 november 2018

Op 7 november heeft het Europese Hof van Justitie in een arrest aangegeven aan welke eisen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet voldoen.

lees verder

Arrest over het PAS geeft onzekerheid

Door: Rob van Woerden 12 november 2018

Woensdag 7 november heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest gewezen over de wijze waarop in Nederland toestemming wordt verleend voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken. Dit arrest kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsontwikkeling van met name veehouderijen.

lees verder

Fiscaal vriendelijk investeren in een schoon erf

Door: Gert Elling 24 oktober 2018

Het voorkomen van erfafspoeling is een steeds belangrijker punt in de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven. Vanuit Europese richtlijnen is het de bedoeling dat vanaf 2027 geen afspoeling plaats vindt naar het oppervlaktewater. Veel investeringen die bijdragen aan schoner oppervlaktewater zijn via de Maatlat Schoon Erf opgenomen in de MIA/Vamil regeling en kunnen zo fiscaal voordeel opleveren.

lees verder