Romblog

Garantie op bouwdelen

Door: John Mentink 09 juni 2016

Wat houden garanties op bouwdelen voor materiaal en arbeid nu exact in en hoe wordt dit contractueel vastgelegd. Garanties op bouwdelen worden in verschillende vormen afgegeven.

lees verder

Vergunning Twence blijft in stand

Door: Rob van Woerden 09 juni 2016

De Nbw-vergunning voor mestverwerking door Twence, locatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen, is door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in stand gelaten. Rombou heeft de de passende beoordeling voor dit project gemaakt. Op basis daarvan heeft provincie Overijssel de vergunning afgegeven. 

lees verder

Collectieve waterzuivering tuinbouw

Door: Flynth, Rombou, Inno-agro 30 mei 2016

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen voor glastuinbouwondernemers. Collectieven van glastuinbouwondernemers kunnen hiervoor uitstel krijgen tot 2021. Maar tijdige actie is noodzakelijk: voor 31 december 2016 moet u hiervoor een businessplan indienen bij het bevoegd gezag. 

lees verder

Het buitengebied in beweging

Door: Sander Kondring 27 mei 2016

In veel provincies en gemeentes zijn mogelijkheden voor sloop en hergebruik van voormalige agrarische bebouwing. Dit biedt kansen voor wonen en werken in het buitengebied. In dit artikel laten we u zien wat er allemaal mogelijk is als je maar naar de juiste creatieve oplossingen zoekt.

Aan de hand van gerealiseerde projecten leggen we uit dat er vaak meer mogelijk is dan u denkt!

lees verder

U wilt wonen in het buitengebied?

Door: Sander Kondring 26 mei 2016

Landelijk wonen: rust, ruimte, vrijheid, uitzicht… genoeg mensen die de stad uit willen en op zoek zijn naar een mooie woonlocatie in het landelijk gebied. Maar niet overal in Nederland is het aanbod van aantrekkelijke bestaande woningen groot genoeg.  

lees verder

U wilt ruimte voor een bedrijf aan huis?

Door: Sander Kondring 26 mei 2016

Naast functieverandering naar wonen, worden op steeds meer locaties ook werkfuncties toegestaan. Het doel is het verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland op economisch gebied, door het bieden van mogelijkheden voor werken in vrijkomende gebouwen in het landelijk gebied. 

lees verder