Romblog

Veranderende regels, blijf vooruit kijken!

20 september 2017

Beperkingen rondom uitbreiden is voortdurend in het nieuws de laatste tijd. Met name de geitenhouderij heeft daar vrij recent nog mee te maken gehad. Provincie Brabant besloot in juli tot een stop op de ontwikkeling en uitbreiding van geitenhouderijen tot 2020. In augustus besloot provincie Gelderland dat de vestiging, uitbreiding of omschakeling naar een geitenhouderij tot nader orde niet is toegestaan. De gevolgen voor de betrokken ondernemers in die provincies zijn desastreus. Geen groei van het bedrijf voor de komende jaren. Hoe gaan wij daarmee om, wat is onze strategie?

lees verder

Zitdag voorontwerp bestemmingplan buitengebied Tiel

19 september 2017

Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Dan is dit plan belangrijk voor u. Het plan is voor de komende 10 jaar bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Er zijn onder andere regels voor bouwen, de maximale omvang van functies en activiteiten en de vorm van het bouwperceel opgenomen. Het voortontwerp bestemmingsplan buitengebied Tiel ligt vanaf 7 september tot en met 19 oktober 2017 ter inzage.

lees verder

Geeft deze subsidie mogelijkheden voor u?

07 september 2017

Er is een nieuwe regeling geopend voor varkensbedrijven die onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben als gevolg van geuremissie naar de omgeving. Dit initiatief, de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK), is opgezet vanuit de doelstellingen van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Tevens geeft deze regeling ruimte voor varkenshouderijen op andere locaties.

lees verder

Hoe brandveilig is uw bedrijf?

05 september 2017

Stalbranden zijn helaas weer veel in het nieuws. Recent zijn in Erichem, Agelo en Swifterbant stallen afgebrand met veel persoonlijk en dierlijk leed en grote materiële schade  voor de betrokkenen. Er wordt veel gedaan vanuit de sector en de overheid om nieuwe stalbranden te voorkomen. Het Actieplan stalbranden is daar een voorbeeld van.

lees verder

Regels rondom de opslag van mest

29 juni 2017

 

Op elk agrarisch bedrijf is sprake van de opslag van mest. Vaste mest en wat stroresten op een betonplaat, drijfmest in kelders, pluimveemest in een container, stromest in een loods of (tijdelijk) op het land. De verschillen zijn groot en dat geldt ook voor de voorschriften die van toepassing zijn.  In deze blog willen we wat inzicht verschaffen in de regels die van toepassing zijn en welke aandachtspunten er zijn op het moment dat u een mestopslag wilt realiseren.

lees verder