Romblog

Advies commissie Remkes: 'Niet alles kan'

Door: Bas Kolkman 26 september 2019

Op woensdag 25 september heeft Johan Remkes als voorzitter van de Adviescommissie Stikstofproblematiek haar eerste advies aan het kabinet uitgebracht. Onder de titel ‘Niet alles kan’ maakt de commissie inzichtelijk hoe ze naar de stikstofproblematiek in Nederland kijkt een geeft zij aanbevelingen voor de korte termijn.

lees verder

Release AERIUS Calculator

Door: Bas Kolkman 16 september 2019

Een nieuwe versie van AERIUS Calculator staat online. Deze nieuwe versie 2019.0 heeft niet meer de specifieke functionaliteiten van het Programma Aanpak Stikstof (grenswaarden, meldingen etc.). Het model berekent de stikstofdepositie op alle Nederlandse Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor stikstofdepositie.

lees verder

Energiebesparende maatregelen in de varkenshouderij, maak de juiste keuze.

Door: Henk Altena 24 juni 2019

Varkensbedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken, moeten dit voor 1 juli 2019 melden bij de RVO. Men dient aan te geven hoe men energiebesparende maatregelen neemt. Dit geldt echter niet voor alle bedrijven. Bedrijven die vergunning-plichtig zijn, dat wil zeggen met meer dan 750 zeugen, 3.750 gespeende biggen of 2.000 vleesvarkens hebben dit al meegenomen in de milieuvergunningaanvraag.

lees verder

Geen PAS, wat nu?

Door: Rob van Woerden 03 juni 2019

Woensdag 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan in een ronde van zaken over vergunningen waar gebruik was gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

lees verder

10 Tips voor lagere leges

Door: Rob van Woerden 20 mei 2019

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning, bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een natuurbeschermingswetvergunning, mag de gemeente of de provincie leges heffen. Dit is een vorm van belasting voor de diensten die door de het bestuurslichaam aan u worden verleend. In een legesverordening is bepaald voor welke diensten leges verschuldigd zijn en wat het tarief is. Die verordeningen verschillen per gemeente of provincie en zijn niet altijd duidelijk. Wij zien in de praktijk dat er regelmatig ten onrechte (te veel) leges in rekening worden gebracht. Indien u het niet eens bent met de hoogte van de legesnota, kunt u bezwaar maken bij de heffingsambtenaar.

U heeft als aanvrager ook invloed op de leges door het soort aanvraag dat u indient en de daarbij verstrekte gegevens. Hieronder 10 tips om u te helpen de leges te verminderen.

 

lees verder