Weerselo - Melkrundveehouderij

 

Nieuwe ligboxenstal (biologisch)

Herman, Lies en Frank Nieuwe Weme runnen een biologisch melkveebedrijf met circa 80 melkkoeien en bijbehorend jongvee.

Zoon Frank werkt nu al mee in het bedrijf en wil het bedrijf op termijn overnemen. De familie heeft bekeken welke mogelijkheden maximaal haalbaar waren op basis van de huidige beschikbare grond. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een ligboxenstal voor 120 biologische melkkoeien en bijbehorend jongvee.

 

 

Het jongvee wordt gehuisvest in de bestaande ligboxenstal, voor het melkvee is een nieuwe stal gebouwd. De nieuwe stal is emissiearm uitgevoerd met een proefstalstatus. Hiervoor is samengewerkt met Gert Jan Monteny voor het advies en de onderbouwing van de aanvraag voor de proefstalstatus.

Op de loopgangen wordt de W3-vloer van HCI toegepast in combinatie met een schuif. De dunne fractie wordt opgeslagen in de kelders onder de stal, de dikke fractie gaat naar de vaste mestopslag achter de stal. In de boxen wordt stro en digestaat toegepast. Door de scheiding van de dikke en dunne fractie kunnen de gronden behorende bij het bedrijf gericht worden bemest.

Producten

Rombou heeft de volgende onderdelen verzorgd:

• begeleiding bestemmingsplan;
• aanvraag Nbwetvergunning;
• landbouwkundig ontwerp van de stal met ondersteuning van de architect;
• ontwerp landschappelijke inpassing;
• aanvraag proefstalstatus in samenwerking met Monteny Milieuadvies;
• bouwkundig tekenwerk;
• aanvraag omgevingsvergunning onderdelen bouwen en milieu;
• schrijven van het bestek;
• aanbesteding project en opstellen aannemingsovereenkomst.

In juni 2013 heeft er een Open Dag plaatsgevonden (uitnodiging en flyer).

  

"Samen met u en met mijn collega’s vind ik creatieve oplossingen" Bas Kolkman

Branches

Provincies

Blijf op de hoogte