De Rijp - Melkrundveehouderij

Evert en Leijntje in de grupstal van het biologisch-dynamische melkveebedrijf


Doorboeren in Eilandspolder veilig gesteld

Evert Zijp, Leijntje Melse en Tim Zijp boeren op biologisch dynamische wijze in de Eilandspolder nabij het Noord-Hollandse De Rijp. Een prachtige omgeving, maar een Nb-wet vergunning krijgen voor verplichte nieuwbouw viel beslist niet mee.

Biologisch-dynamisch melkveebedrijf

Enkele kalveren verkennen loslopend het erf. Samen met een stal voor aangebonden melkkoeien, vormen zij een idyllisch decor. Het decor van het bedrijf van de firma Zijp-Melse. Een biologisch-dynamisch melkveebedrijf, gecombineerd met een zorgtak. En dat in een prachtige omgeving van de Eilandspolder tussen de Beemster en de Schermer. Een paradijs voor weidevogels. En een paradijs voor boeren die bewust met de natuur willen boeren. Dat geldt ook voor Evert en Leijntje. 'In 1987 moesten we in de ruilverkaveling het bedrijf vanuit het dorp verplaatsen. We hebben bewust gekozen hier door te boeren, ondanks dat het land in de polder erg veel beperkingen met zich meebrengt en bewerkelijk is. We boerden al biologisch-dynamisch (BD), daarbij past de polder en haar natuur ook goed.'

Leijntje en Evert kozen voor een Zuid-Hollandse grupstal om de koeien 's winters op te stallen. Een potstal bouwen is op de drassige grond niet realistisch. 'Nu wilden we al langer een andere stal bouwen, maar inmiddels zijn we gedwongen', vertelt Leijntje. 'De SKAL, de organisatie die over de BD-erkenning gaat, verbiedt namelijk per 1 januari  2014 koeien nog langer aangebonden op stal te zetten.'

Rombou keek met een frisse blik

Nieuwbouw was dus vereist. Eerdere plannen hiervoor samen met Staatsbosbeheer, de eigenaar van de grond in de Eilandspolder, strandden. 'Het idee was om vijf bedrijven, met moderne stallen, door te laten boeren in de polder, zodat de grond goed beheerd blijft. Een aantal burgers was echter bang voor aantasting van de polder en startte de actiegroep 'stichting Open Polders'. Zij keerden zich tegen de plannen en het feest ging niet door.'

Evert en Leijntje moesten dus wat anders verzinnen. Met de wetenschap van een grote beperking: een Natuurbeschemingswetvergunning (Nb-wet vergunning) moest nog verkregen worden. De Eilandspolder valt namelijk ook onder het Natura-2000 regime. Reken daarbij dat de actiegroep Open Polders de procedure strikt zou volgen en controleren. Dat hadden ze immers al bewezen.

Evert en Leijntje zetten echter door. Ze vonden een specialist. Iemand met ervaring en verstand van zaken. 'Helaas bleek het werk van deze adviseur helemaal niet tot een gewenst resultaat te leiden.' De ondernemers waren terug bij af en zaten even met de handen in het haar, maar kregen een voor hen zeer bruikbare tip: 'Erik de Rond van Flynth, onze boekhouder, heeft ons toen aan Rombou gekoppeld. En dat was precies wat wij nodig hadden. Zij keken namelijk met een frisse blik naar de zaak, iets wat ons niet goed meer lukte', vertelt Leijntje eerlijk.

 

Evert en Leijntje op de veeboot in de Eilandspolder

 

Groen licht

'Ik weet nog goed dat Jan Pieter Smit van Rombou een jaar geleden voor het eerst binnenkwam bij ons. Hij had ons plan gelezen en viel meteen met de deur in huis door te zeggen 'Jullie plan wordt helemaal niets, dat gaat de provincie nooit goedkeuren.' Hoewel dat Evert en Leijntje even deed schrikken, bood het ook kansen. 'Jan Pieter keek namelijk meteen naar wat eventueel wel mogelijk was. Door goed naar de bestaande vergunningen te kijken, vond hij uit dat wij recht hadden op meer ammoniakrechten en dus dierplaatsen dan aanvankelijk gedacht en in ons eigen plan berekend. We moeten nog steeds minder schapen en jongvee houden dan we nu doen, maar kunnen met een vergunning voor 78 koeien in een nieuwe stal, tenminste onze melkveestapel qua grootte op peil houden. Het is echt door Jan Pieter z'n denk- en speurwerk dat we deze ruimte nog krijgen.'

De ruimte komt er inderdaad omdat de Nb-wet vergunning uiteindelijk ook verkregen is. Jan Pieter Smit sprak met de provincie en keek scherp naar de mogelijke bezwaren die 'stichting Open Polders' in zou kunnen brengen. 'Daarbij zei hij tegen mij: 'Nu moeten we even onze mond houden en niemand tegen de schenen schoppen', vertelt Leijntje nu lachend over dit voortraject. 'Dat is best moeilijk voor mij, maar het was de goede aanpak. Door het nieuwe plan rustig en goed onderbouwd bij de provincie neer te leggen, kreeg Rombou de Nb-wet vergunning wel los. Wij waren hier al zolang mee bezig en emotioneel mee beladen, dat ik er van overtuigd ben dat het ons zonder hen niet gelukt was. Toen het groene licht onlangs kwam, werd dat dan ook gevierd en ging er een taartje richting Rombou.'

Nieuwbouw niet tijdens het broedseizoen

Uit de zorgen zijn Leijntje, Evert en zoon Tim nog niet. Nieuwbouw mag dan wel, het is nog niet zo ver. Bouwen in het voorjaar, tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juni, is niet mogelijk. 'Eerder dan 15 juni zijn we dus niet los en dat kost geld. Dat betekent namelijk dat we vanaf 1 januari tot half mei, als de koeien naar buiten kunnen, onze BD-melk als gangbare melk moeten verkopen. Dat scheelt ruim zeven cent per liter melk. Ontheffing krijgen we tot nog toe namelijk niet van SKAL. Dat is wel erg zuur. Want dat een nieuwe stal zo lang op zich heeft laten wachten, is niet onze schuld.'

De ondernemers blijven de komende tijd strijden voor een ontheffing omtrent deze situatie. Maar zijn blij dat de eerste grote hobbel eindelijk is genomen. Volgend jaar lopen de biologisch-dynamische koeien in een nieuwe met stro opgestrooide ligboxstal.

Bekijk hier nog meer mooie rombou projecten

Bekijk hier de melkveestal van melkveebedrijf 't Oostenenk in Almen

Lees hier het verhaal over de uitbreiding van het bedrijf van familie Hoving uit Erm

Lees hier het verhaal van de familie Brugman uit Loenen

 

"Niets is mooier dan zo vlot mogelijk uw resultaat bereiken" Jan Pieter Smit

Branches

Provincies

Blijf op de hoogte