Langbroek - Zorgboerderij

Bij de zorgboerderij van Bartiméus in Langbroek werken mensen met een meervoudige beperking. Zij zijn naast ernstig slechtziend of blind veelal ook verstandelijk, motorisch of auditief beperkt. De boerderij is een bijzondere en al lang bestaande buitenlocatie van Bartiméus. Najaar 2016 is de nieuwbouw op feestelijke wijze geopend.

Ontwerp door Rombou

De bestaande stallen voldeden niet meer aan de vraag van de cliënten. De stallen waren verouderd, te klein en daardoor onpraktisch voor gebruik door de cliënten. Bartiméus heeft Rombou gevraagd om de nieuwe bedrijfsgebouwen en het nieuwe erf te ontwerpen op een zodanige manier dat mens en dier een goed onderkomen krijgen.

We hebben daarom twee bedrijfsgebouwen ontworpen rondom een nieuwe centrale moestuin. Op deze manier ontstaat een eenvoudige structuur die voor cliënten goed herkenbaar is. Tegelijkertijd vormt de moestuin samen met de deels bestaande bedrijfsgebouwen een nette nieuwe aanblik.

Voordat er een ontwerp is gemaakt, heeft Rombou alle vergunningen voor het houden van dieren in beeld gebracht. De insteek voor de toekomstige dieraantallen is zo gekozen, dat de vergunningverlening geen problemen opleverde. Vervolgens zijn de gebouwen integraal ontworpen op basis van die aantallen.

Dit betekent dat in één ontwerp de landbouwkundige, architectonische en landschappelijke onderdelen zijn opgenomen. Kostbare en tijdrovende afstemming tussen de disciplines is hiermee voorkomen.

Dierwelzijn en arbeidsefficiëntie

De stallen voldoen aan de nieuwste inzichten rondom dierenwelzijn en bieden de dieren veel ruimte. Er zijn twee gebouwen: een voor de kalveren, schapen en varkens en een voor het pluimvee en de werktuigen. De opzet van het ontwerp is er op gericht de cliënten de gehele dag de mogelijkheid te geven de dieren te verzorgen. De bedrijfsleider daarentegen kan de dieren snel en eenvoudig verzorgen (bijvoorbeeld in de vakanties en weekeinden).

Alle vergunningen zijn probleemloos verleend. De aanbestedingsfase is in september afgerond, waarna de bouw op vrijdag 11 september 2015 is begonnen, in september 2016 is de locatie op feestelijke wijze geopend.

Samen met Bartiméus verwachten wij dat de locatie Langbroek met deze nieuwe invulling een zonnige toekomst tegemoet gaat.

Bekijk hier de situatietekening

Bekijk hier de geveltekeningen

Lees hier het verhaal van zorgboerderij Erve Meinders

 

"Plannen maken om trots op te zijn" Bram Scheurwater