Bentelo - Uitbreiding pluimveebedrijf

Nieuwe pluimveestal in Bentelo draait top

Pascal Exterkate is al sinds zijn twintigste pluimveehouder. Hij runde het bedrijf eerst samen met zijn ouders. Een aantal jaren geleden nam hij het bedrijf over. Als opfokker van vleeskuikenouderdieren is het bedrijf een van de middelste schakels in de vleeskuikenketen.

Exterkate heeft de taak eendagskuikens die van het fokbedrijf in zijn stallen komen in ongeveer 21 weken tijd op te fokken. Daarna gaan ze naar een vermeerderingsbedrijf voor grootouderdieren. De boer uit Overijssel hield de afgelopen jaren per ronde 30.000 grootouderdieren, verdeeld over vier stallen. Daarmee haalt hij 2,3 rondes per jaar.

 

 

De vleeskuikenouderdieren worden opgefokt voor de integratie De Kuikenaer – Poultry Plus – ForFarmers Hendrix. Exterkate krijgt per ronde een vooraf afgesproken prijs per goed afgeleverd dier. Hoe minder uitval en opfokkosten, hoe hoger zijn winst.

Exterkate haalt prima technische resultaten. Hij boert in elk geval zo goed dat een bedrijfsuitbreiding mogelijk was. ‘De vermeerderingsbedrijven worden steeds groter. Wil je hun goed kunnen blijven beleveren, dan moet je ook gewoon groeien’, vertelt de pluimveehouder aan de keukentafel in Bentelo.

Aanvraag januari 2012

Rombou deed van begin tot eind de bouwbegeleiding. Het oorspronkelijke plan, gemaakt in 2011, was om naast de vier bestaande stallen een nieuwe stal te bouwen voor 25.000 ouderdieren. Dat plan bleek echter niet haalbaar, omdat Exterkate dan buiten het bestaande bouwblok zou komen met zijn stal.

Er kwam een nieuw plan op tafel. Na het kopen van de benodigde ammoniakrechten kon in januari 2012 de vergunning worden aangevraagd voor een nieuwe stal die plaats biedt aan 21.000 dieren. Het vergunningentraject verliep zonder noemenswaardige problemen. Er kwamen geen bezwaren vanuit de omgeving. ‘Ze zijn hier niet zo moeilijk’, lacht Exterkate.

Erg snel verliep de procedure evenwel niet. Met name ook omdat de provincie herhaaldelijk vragen had over de nieuwe stal in relatie tot de Natuurbeschermingswet. In januari 2013 was het dan toch zover: de gemeente verleende de bouw- en milieuvergunning.

Aanbesteding moeizaam

De aanbesteding verliep moeizamer. Rombou stuurde het bestek naar vijf verschillende aannemers. ‘Maar de scherpste inschrijver kwam toch nog 15 procent boven het beschikbare budget van Exterkate uit. Dat leidde tot een versobering van het oorspronkelijke bouwplan’, vertelt bouwbegeleider John Mentink  van Rombou.

Zo werd een verdieping op de voorbouw uit het plan gelaten, kwamen er versoberingen in kantine- en kantoorgedeelte en kwamen er in plaats van golfplaten geïsoleerde sandwichpanelen. ‘Die zijn weliswaar duurder, maar bij nieuwbouw heb je met sandwichpanelen minder spanten nodig. Daarmee bespaar je op de totaalkosten’, legt Mentink uit.

 

 

Financiële onderbouwing

Toen het probleem bij de aanbesteding eenmaal was opgelost, kwam de bank ineens met aanvullende vragen. De financiële onderbouwing van het uitbreidingsplan moest beter. Daarop besloot bouwbegeleider Rombou zelfstandig bedrijfsadviseur Jaap de Vink uit Nijverdal er bij te halen. Samen met Exterkate maakte De Vink per stal een zo scherp mogelijk verdienmodel.

Het plan leidde er onder andere toe dat de bezetting per vierkante meter in de nieuwe stal met ruim 5 procent per vierkante meter omhoog ging. Het gevolg daarvan was dat de voerpannen, die volgens het oorspronkelijke plan in de nieuwe stal zouden komen, werden vervangen door een voerketting.

‘Uniformiteit in gewicht bij de afgeleverde koppel is erg belangrijk. Bij een hogere bezetting per vierkante meter wordt dat met voerpannen lastiger. Daarom besloten we, in overleg met de contractgever en de bank, geen voerpannen maar een voerketting in de nieuwe stal te plaatsen. Daardoor wordt het saldo per vierkante meter voor deze stal optimaal’, vertelt De Vink. In de oudere stallen werkt Exterkate nog wel met voerpannen.

Snelle bouw

Met de aanpassingen van De Vink lag er de door de bank gewenste solide financiële onderbouwing. Eind 2013 werd de oude stal gesloopt. Loonbedrijf Lammertink uit Markelo deed het grondwerk en op 6 januari 2014 begon aannemer Niehof uit Lattrop met de nieuwbouw. Geissler Installatietechniek droeg zorg voor de stalinrichting.

De nieuwe stal is 84 meter lang, 25 meter breed en 7 meter hoog. De totale nieuwbouw beslaat bruto 2.150 vierkante meter. ‘Doordat we tijdens de bouw wat meevallers hadden, kon de aankleding in de voorbouw, die we eerst achterwege zouden laten, alsnog worden uitgevoerd. Nee, zo moeizaam als het ging in het voortraject, zo soepel verliep de bouw’, zegt Mentink.

Exterkate startte  in de nieuwe stal met 21.000 dieren op 23 mei. Over een paar weken levert hij zijn eerste ronde af. ‘De technische resultaten zien er tot nu toe hartstikke goed uit. Alles wijst op een zeer goede start’, zegt De Vink.

Branches

Provincies

Blijf op de hoogte