ing. S. Elgersma

specialist ROM

“Op zoek naar originele oplossingen in het buitengebied”

Sjoerd is opgegroeid in Loenen, tussen de agrarische bedrijven. Hij vertelt: “Tot na mijn studie werkte ik dagelijks op agrarische bedrijven. Mijn opleiding agrarische bedrijfskunde volgde ik op de agrarische hogeschool te Dronten."

Ervaren specialist ROM

Ik werk nu sinds 2006 bij Rombou en haar voorgangers. De eerste vier jaar was ik financieel strategisch adviseur en inmiddels ben ik werkzaam als specialist ROM.

Creatieve oplossingen zoeken

In mijn werk zoek ik kansen naast de agrarische activiteiten, of bij beëindiging van de agrarische bedrijvigheid en het herbestemmen van percelen. Samen met u ga ik graag op zoek naar originele oplossingen in het buitengebied.

Bel Sjoerd voor:

> Omgevingsvergunning
> Bestemmingsplan
> Ruimtelijke ordeningsvraagstukken

Hoofdkantoor Zwolle
Zwartewaterallee 14
Postbus 240, 8000 AE Zwolle
08 8236 8236

06-51904376
selgersma@rombou.nl