Proeftuin Natura2000 Overijssel

Rombou is betrokken bij het project Proeftuin Natura2000 Overijssel. Dit project richt zich op de realisatie van Natura2000-doelstellingen in de provincie Overijssel met behoud van agrarisch ontwikkelingsperspectief. De Proeftuin combineert het toepassen en ontwikkelen van technieken en maatregelen in de praktijk, met de kennisuitwisseling tussen veehouders. Hoewel de basis van het project in Overijssel ligt, zij de ervaringen en resultaten landelijk van meerwaarde.

Samen met agrariërs ontwikkelt de Proeftuin maatregelen die de ammoniakemissie en daarmee de ammoniakdepositie kunnen verminderen. De kern van Proeftuin wordt gevormd door de pilotgroep, bestaande uit zes melkveehouders, één pluimvee- en één varkenshouder. Deze veehouders onderzoeken en implementeren maatregelen om ammoniakemissie te reduceren.

Rombou adviseurs

Elke ondernemer uit de pilotgroep krijgt persoonlijke begeleiding van een adviseur. Deze adviseurs heeft de Proeftuin bij de start van het project met zorg geselecteerd. Vanuit Rombou zijn twee adviseurs betrokken bij het project. Zij ondersteunen de veehouders bij hun zoektocht naar bedrijfsgerichte maatregelen om ammoniakemissie te verminderen. Samen met de ondernemer is een bedrijfsontwikkelingsplan opgesteld, waarin de maatregelen om ammoniak te reduceren zijn opgenomen. Inmiddels hebben de veehouders en adviseurs al veel inzichten opgedaan en beginnen de eerste maatregelen effect te sorteren.

Maatregelen voor u

Proeftuin Natura2000 Overijssel plaatst de maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie in de digitale gereedschapskist. Iedere veehouder kan hier gereedschap (een maatregel) uit gebruiken, passend bij zijn bedrijf. ZIe meer voor meer informatie de site van de Proeftuin.Blijf op de hoogte