Heerhugowaard - Geitenhouderij

Op naar 800 melkgeiten in spiegelpotstal

De broers Johan (35) en Nico van Diepen (40) investeerden flink in de nieuwbouw op hun geitenmelkveebedrijf in Heerhugowaard. Dan is het belangrijk dat vergunningen niet te lang op zich laten wachten en er een stal komt die modern en toekomstbestendig is.

Het is een prachtig gezicht, al die witte melkgeiten, vredig herkauwend op het schone stro in de nieuwe potstal. Johan van Diepen melkt ze tweemaal per dag in de eveneens nieuwe 60 stands-buitenmelker. Gemiddeld geven ze op 2 kilo brok en een halve kilo voordroogkuil bijna 3,5 liter melk per geit per dag, in de komende jaren moet dat richting de 4 liter gaan. De melk gaat naar Klaver Kaas in Winkel, dat momenteel 73 cent per liter betaalt. ‘De melkprijs ligt al twee jaar op een behoorlijk niveau. Dan is dit een prachtig bestaan, tenminste als je niet opziet tegen hard werken en veel uren maken’, lacht de jonge melkveehouder.

‘We hebben minder uitval, minder stress en slepende melkziekte en meer gemak, zowel voor de boer als voor de geiten. Zo hadden de hoogdrachtige melkgeiten in de oude melkstal moeite met het maken van bochten van 90 graden. De jongste geiten stonden juist te ruim. Nu lopen ze recht-toe-recht-aan erin en eruit in mooi passende boxen.’

De veestapel telt nu zo’n 550 melkgeiten, maar Van Diepen heeft een NB-vergunning voor in totaal 800 stuks. Hij is nog steeds blij dat de mensen achter Klaver Kaas, het bedrijf dat zelf ook een intensief nieuwbouwproject doorliep, hem tipten om een specialist van Rombou in te schakelen. ‘Mijn vorige adviseur was niet goed op de hoogte van de provinciale regelgeving en kwam er niet uit. Toen heb ik de hulp van Rombou ingeroepen. Na elf weken had ik de Nbwet vergunning gestempeld en wel in huis, dat ging echt heel snel.’

Volgens Van Diepen is het een voordeel dat Rombou een grotere organisatie is. ‘Ze hebben op elke provincie een vaste specialist zitten, die exact op de hoogte is van de provinciale regels. In mijn geval was dat Diane Mereboer, die alle ins en outs van de Natuurbeschermingswet in Noord-Holland wist. Zij wist dus precies wat er wel en niet kon en dat bevordert de snelheid van het proces.’

Geiten en koeien op gemengd bedrijf

Het geitenmelkveebedrijf van Johan van Diepen staat op hetzelfde erf als de koeienstal van zijn broer Nico. Die melkt 80 koeien. ‘Wij hebben weinig land, houden de koeien op stal en melken volgens het Kempensysteem. Dat is een voersysteem waarbij de koeien alleen brok en voordroogkuil krijgen. Het is arbeidsefficiënt, verhoogt de productie en verlicht de werkdruk’, vertelt Johan.

Feitelijk runnen de broers samen een gemengd bedrijf, want ze delen de financiële opbrengst van beide bedrijven en ook de arbeid en het machinepark is een gezamenlijk verhaal. ‘Nico is de koeienman, ik ben de geitenman, maar verder doen we alles samen, zelfs de boekhouding van beide bedrijven is één boekhouding.’

Het gemengde bedrijf met koeien en geiten is een vorm van risicospreiding, stelt de jonge melkveehouder. ‘Meestal is het zo dat als de koeienmelkprijs slecht is, de geitenmelkprijs goed is en omgekeerd. In 2014 waren beide hoog, toen hebben we echt een heel goed jaar gedraaid’, zegt Van Diepen.

Een prima moment voor het uitbreiden en verbeteren van de in 2005 gebouwde geitenstal, die plaats biedt aan 400 melkgeiten. Deze stal heeft drie langgerekte potstrohokken - telkens gescheiden door een voerpad – met ervoor een 2 x 24 zij-aan-zij melkstal met wachtruimte. Logistiek was dat niet ideaal: elke dag met de shovel met voermengbak door de wachtruimte van de melkstal rijden vergde een hoop extra schoonmaakwerk. Dat aspect, gevoegd bij de goede perspectieven voor geitenmelk, leidde tot het plan om de bestaande potstal te verlengen. De gemeente eiste echter dat de nieuwe stal naast de bestaande werd gebouwd. Daarvoor moest een sloot worden gedempt en een nieuwe worden gegraven. De broers kregen hiervoor toestemming van het waterschap, waarna ze van start konden met het nieuwe plan: een forse stalverbreding.

Goede voorbereiding met maatwerk

Rombou regelde de omgevingsvergunning. Een beperkte milieutoets volstond voor het bedrijf. Ook maakte Rombou de bouwtekeningen en deed de bouwbegeleiding. Dat liep allemaal gesmeerd. ‘Het is een heel verschil als ik met een ruwe schets aan kom zetten of je komt met een gelikt boekwerk dat met al z’n er detailtekeningen pico bello uitziet. Met een goede voorbereiding en maatwerk richting de vergunningverlener krijg je zaken toch sneller voor elkaar’, constateert Van Diepen.

‘Het is een heel verschil als ik met een ruwe schets aan kom zetten of je komt met een gelikt boekwerk dat met al z’n detailtekeningen er pico bello uitziet. Met een goede voorbereiding en maatwerk richting de vergunningverlener krijg je zaken toch sneller voor elkaar’,

De nieuwe geitenstal meet 48 bij 40 meter en is als het ware een spiegel van de bestaande stal geworden. Met tussen de voer- en machinepaden drie loopstrobakken. Het enige verschil is dat de bakken iets kleiner zijn geworden dan in de oude stal. Dat komt omdat de rotorbuitenmelker er nog voor moest. De buitenwand van de oude geitenstal is er uitgehaald, zodat de oude en de nieuwe stal nu samen één geheel vormen. De meeste geiten – zo’n 400 stuks – lopen in het oude gedeelte. Eén pot in het nieuwe gedeelte wordt nu nog volledig gebruikt als wachtruimte. Bij groei naar 800 geiten in de komende jaren, zal nog slechts een gedeelte van de pot dienst doen als wachtruimte.

Content met resultaat

De nieuwe melkstal en de stal zelf waren een fikse investering. Ook de vloeistofdichte mestplaat achter de stal van 40 bij 10 meter werd direct gerealiseerd. Het bouwen begon op 11 februari 2015 en sinds 21 september 2015 wordt er in de nieuwe stal gemolken.

Van Diepen is uitermate content met zowel het verloop van het bouw- en vergunningentraject als het eindresultaat. ‘We hebben minder uitval, minder stress en slepende melkziekte en meer gemak, zowel voor de boer als voor de geiten. Zo hadden de hoogdrachtige melkgeiten in de oude melkstal moeite met het maken van bochten van 90 graden. De jongste geiten stonden juist te ruim. Nu lopen ze recht-toe-recht-aan erin en eruit in mooi passende boxen.’

Momenteel is het extra druk. Het bedrijf van Johan van Diepen zit middenin de lammertijd. Dagen van 16 uur achter elkaar zijn dan niks. Nederland telt 375 geitenmelkers. De gemiddelde levensduur van een bedrijf is met 7,5 jaar wel erg kort. ‘Dat is niet voor niks. Je moet dit willen en je moet een echte geitenman zijn’, glimlacht hij.

Van dit project zijn 360 graden foto's beschikbaar, klik hieronder om het gebouw van binnen te bekijken met onze virtual reality viewer:

Het nieuwe bedrijf vanuit de lucht

Lees hier het artikel in de Nieuwe Oogst

Lees ook het verhaal van Klaver Koe

Bekijk nog meer mooie rombou projecten

Nog een mooie geitenstal

 

 

 

"Plannen maken om trots op te zijn" Bram Scheurwater

Branches

Provincies

Blijf op de hoogte