Nieuwe normen voor brandveiligheid

Door: Bram Scheurwater 29 maart 2018

Het bouwbesluit stelt sinds 2012 een maximum eis van 2.500m2 staloppervlak per brandcompartiment. In veel nieuwe stallen kan het vanuit dierenwelzijn of bedrijfsvoering nodig zijn om een groter compartiment te maken. Het bouwbesluit staat dat toe. Bij de vergunningaanvraag moet dan aangetoond worden dat de gewenste (grotere) stal even brandveilig is als een stal van 2.500m2.

Rombou heeft in de afgelopen jaren met bedrijfsspecifieke motivaties per project veel grotere compartimenten kunnen realiseren. Bij elk van die projecten is de ondernemer afhankelijk van de medewerking het lokale bevoegde gezag. Niet alle veiligheidsregio’s hanteren dezelfde uitgangspunten. Dat zorgt voor onduidelijkheid en soms voor rechtsongelijkheid.

Het afgelopen jaar heeft het Nederlands Normalisatie Instituut daar verandering in gebracht. Nadat er twee ontwerpnormen zijn gepubliceerd in juni 2017 zijn er nu twee definitieve normen bekendgemaakt. Beide normen zijn te gebruiken voor het toetsen van veestallen groter dan 2.500m2. 

Het is dus mogelijk om groter te bouwen dan 2.500m2. Die voorwaarden daarvoor zijn beschreven in drie ‘maatregelpakketten’. Bij grotere compartimenten geldt een zwaarder maatregelpakket. De belangrijkste eisen per maatregelpakket:

- 1 keer per 5 jaar een Electro keuring en de ondernemer moet aantonen dat hij zich meer dan gemiddeld bewust is van de brandveiligheidsrisico’s
- maatregelpakket A + inzetten van een detectie systeem
- maatregelpakket A + B +1 keer per jaar een Electro keuring en de stal wordt voorzien van bliksembeveiliging

Naast deze specifieke paktetten worden nog een aantal algemene eisen gesteld die gelden voor alle maatregelpakketten, hieronder de belangrijkste:

- verplichte bluswatervoorziening van 90m3 per uur
- nevenfuncties (skyboxen e.d.) 60 minuten scheiden
- biggenafdelingen als separaat compartiment uitvoeren
- norm alleen geschikt voor enkellaagse stallen
- geen tussenvloeren toepassen

Brandveiligheid van stallen is een onderwerp van alle tijden, maar ligt door het aantal stalbranden onder een vergrootglas. De nieuwe normen waren al enige tijd in voorbereiding en bieden nu een wettelijk toetsingskader dat voor iedereen gelijk is.

Bram Scheurwater is onze specialist die met gedegen onderbouwingen onze plannen op brandveiligheid toetst en motiveert. Zo zorgen we dat al onze plannen ook echt gerealiseerd worden.

"Plannen maken om trots op te zijn" Bram Scheurwater

Blijf op de hoogte