Steenderen - Varkenshouderij

Nieuwbouw zeugen- en biggenstal

Het bestaande bedrijf is bij de familie Sesink aan de Covikseweg 7 in Steenderen uitgebreid met een zeugen- en biggenstal. Jozef en Linda Sesink hebben het bedrijf laten groeien naar 600 zeugen, waardoor zoon Rick kan instromen in het bedrijf.

Het bouwblok is zodanig aangepast dat er naast de 600 zeugen, er in de toekomst de mogelijkheid bestaat uit te breiden naar 900 zeugen binnen dit bouwblok, waarbij de diercategorieën bij elkaar blijven.

De biggenstal is van de zeugenstal afgeplaatst om een vorm van scheiding toe te passen, waarmee de gezondheid van de dieren op een hoog niveau gehouden kan worden. Opvallend is de voerautomatisering bij de kraam en dragende zeugen. De zeugen krijgen geleidelijk voer verstrekt, waarmee de opname goed gereguleerd kan worden en er minder voervermorsing zal zijn.

 

 

Het was mogelijk de uitbreiding zonder luchtwassers toe te passen, wat met beide handen is aangegrepen.

Doordat er voldoende tijd was voor het calculeren (en enkele maanden later werd gestart met de bouw) kwamen er lage bouw- en inrichtingskosten tijdens het bestek en aanbesteding naar voren.

Producten van Rombou

• Stalontwerp:
• gespeende biggen gescheiden van de kraam- en dragende zeugen;
• nadruk op lage bouwkosten;
• veel mestopslag onder de stallen;
• dragende zeugen in groepshokjes voor 6 dieren;
• gespeende biggen op volledig roostervloeren.
• Ruimtelijke ordening, bestemmingsplanherziening.
• Milieuvergunning en -tekeningen voor 600 zeugen.
• Bouwvergunningen en -tekeningen.
• Maatlat Duurzame Veehouderij.
• Bestek, aanbesteding en bouwen binnen budget.
• Bouwbegeleiding.

 
 

 

Branches

Provincies

Blijf op de hoogte