Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Door: Gert Elling 03 januari 2019

Vanuit het activiteitenbesluit kunnen bedrijven met een hoog verbruik verplicht worden om een energiebesparingsonderzoek uit te voeren. Dit energiebesparingsonderzoek verplicht bedrijven om bepaalde Erkende Maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht wil de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de energietransitie en de klimtaatdoelen.

Valt een bedrijf of instelling onder de informatieplicht, dan moet het uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen het heeft genomen. Als uitgangspunt wordt de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor de betreffende bedrijfstak genomen. Na de eerste rapportage in 2019 moet om de vier jaar het bevoegd gezag geïnformeerd worden over de genomen maatregelen in de inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is vanaf begin 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar. Waar deze rapportage exact aan moet voldoen is nog niet bekend.

Erkende maatregelen zijn energiebesparende investeringen waarmee bedrijven op eenvoudige wijze kunnen voldoen aan de wettelijke energiebesparingsverplichting. Het doorvoeren van deze maatregelen leidt tot flinke besparingen in energieverbruik en kosten, wat resulteert in  een maximale terugverdientijd van vijf jaar. 

Middels het energiebesparingsonderzoek wordt gekeken naar welke erkende maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst (EML) een bedrijf moet uitvoeren. Inmiddels zijn er voor diverse branches specifieke EML`s met maatregelen die zich doorgaans binnen vijf jaar terugverdienen (zie lijst onderaan bericht). Door de maatregelen uit te voeren die op korte termijn al rendabel zijn, wordt energiebesparing financieel aantrekkelijk.

Rombou kan voor u bepalen of uw onderneming onder de informatieplicht valt. Daarnaast kan samen met u bepaald worden welke energiebesparende maatregelingen van toepassingen zijn voor de onderneming, een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar  en het beste kunnen worden toegepast binnen de onderneming.

"Het beste ontwerp binnen regelgeving en mogelijkheden" Gert Elling

Blijf op de hoogte