Informatiebijeenkomst en zitdag bestemmingsplan buitengebied Twenterand

Door: 09 juni 2017

Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Dan is dit plan belangrijk voor u. Het plan is voor de komende 10 jaar bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Er zijn onder andere regels voor bouwen, de maximale omvang van functies en activiteiten en de vorm van het bouwperceel opgenomen. Het bestemmingsplan buitengebied Twenterand ligt vanaf 8 juni tot en met 20 juli 2017 ter inzage.

Waarom is inzien belangrijk?

Biedt het plan voldoende ruimte voor de ontwikkeling van uw locatie? Is het bouwperceel voldoende groot en hoe is het ingetekend? In verband met eventuele toekomstige uitbreiding of wijziging van het veehouderijbedrijf is het van belang om te weten of het bedrijf als grondgebonden of niet-grondgebonden (intensief) wordt aangemerkt. Wat betekenen de regels over stikstofemissie en spuitvrije zones? Wat zijn de mogelijkheden voor nevenactiviteiten, functieverandering en niet-agrarische activiteiten? Ook is het goed om te kijken naar ontwikkelingen in de omgeving, deze kunnen van invloed zijn op uw locatie. Daarom is het nu het juiste moment om te reageren voor alle ondernemers en bewoners in het buitengebied.

Presentatie

LTO-Noord organiseert in samenwerking met Rombou op donderdag 29 juni een presenatie voor haar leden om de inhoud en mogelijkheden van het voorgestelde bestemmingsplan toe te lichten.
De presentatie zal worden gehouden bij de Johanneshoeve in Westerhaar. 

Zitdag

Op dinsdag 4 juli organiseert Rombou in samenwerking LTO-Noord en Flynth een zitdag bij de Johanneshoeve in Westerhaar. In een gesprek van een halfuur met een adviseur  ruimtelijke ordening en milieu wordt besproken wat het bestemmingsplan voor u betekent. Ook kan tijdens dit gesprek worden bepaald of het zinvol is om een inspraakreactie in te dienen. Voor het gesprek worden geen kosten in rekening gebracht. 

Vooraf opgeven

Als u zich wilt aanmelden voor de zitdag, dat kan middels het inschrijfformulier of u kunt contact opnemen met Rombou, telefoonnummer 08 8236 8236. Er wordt dan direct een afspraak ingepland.

"Ik vind slimme oplossingen rondom vergunningen" Jan Teunissen

Blijf op de hoogte