Geïsoleerd dak levert geld op

Door: Gert Elling 22 september 2017

In 2024 moeten alle asbestdaken op stallen vervangen zijn door asbestvrije dakbeplating. Voor een ligboxenstal kan gekozen worden voor een geïsoleerde of ongeïsoleerde dakplaat als nieuwe dakbedekking. Een geïsoleerd dak heeft voordelen zoals minder hittestress bij de dieren, een mogelijke reductie op de ammoniakemissie en de mogelijkheid voor fiscaal voordeel. Nadeel van een geïsoleerd dak is dat deze een grotere investering vraagt.

Om de keuze die gemaakt moet worden te onderbouwen is een voorbeeldberekening gemaakt. Deze is gemaakt voor een voorbeeldbedrijf met 80 melkkoeien en 60 stuks vrouwelijk jongvee. Wanneer het dak minimaal een Rc heeft van 3,5 m².K/W heeft kan de investering vallen onder de Energie Investeringsaftrek. Hiermee kan 55% fiscaal voordeel worden behaald (op een belastingschaal van 50% in het voorbeeld) op de voor deze regeling geldende maximale € 20,- per m². In het voorbeeld is uitgegaan van de toepassing van dezelfde nok bij beide typen daken.

Klik hier voor de berekening.

Een geïsoleerd dak geeft een hogere investering. Weegt dit op tegen de voordelen van een geïsoleerd dak. Uit onderzoek blijkt dat in een warm jaar maximaal 110 liter per melkkoe meer wordt geproduceerd wanneer de dieren geen last hebben van hittestress. Bij een melkprijs van € 40,- per 100 kg levert dit voor het voorbeeldbedrijf € 3520,- op aan extra productie. Dit betekend een terugverdientijd van de meerkosten van minimaal 6,6 jaar.

Een geïsoleerd dak met een minimale Rc van 3,5 m².K/W geeft een ammoniakreductie van 3% (moet nog officieel erkend worden). Dit betekend dat dit bedrijf binnen het huidig ammoniakplafond 2 dieren extra mag houden. Uitgaande van het saldo per melkkoe uit KWIN 2016-2017 levert dit per extra melkkoe € 2.202,00 per jaar op. Dit brengt de terugverdientijd terug naar 4,1 jaar.

In deze voorbeeldberekening is geen rekening gehouden met extra bouw- en inrichtingskosten om deze dieren te huisvesten, extra benodigde grond en fosfaatrechten.

Bron: Hittestress ook in Nederland een item, Gelein Biewenga, Hendrik Jan van Dooren en Miriam Dekker (student Van Hall Instituut) 2004

"Het beste ontwerp binnen regelgeving en mogelijkheden" Gert Elling

Blijf op de hoogte