Uitbreiding voor intensief Gelderland mogelijk

Door: Dick Hengeveld 08 april 2016

De meeste intensieve (niet-grondgebonden) veehouderijbedrijven in Gelderland zijn momenteel gebonden aan een bouwvlak met een oppervlakte van maximaal één hectare. Gelderland maakt uitbreiding voor hen nu mogelijk.

Hoe werkt het?

Ondernemers met groeiplannen lopen vroeg of laat tegen deze grens aan. Het gevolg is dat het bouwvlak helemaal vol wordt gepropt, wat niet gewenst is vanuit een oogpunt van ruimtelijke kwaliteit en brandveiligheid.

Als het aan Gedeputeerde Staten van Gelderland ligt, krijgt deze groep veehouders straks meer ruimte voor ontwikkeling, mits de veehouder extra maatregelen neemt die verder gaan dan de wettelijke eisen. Dit wordt geregeld in het zogenaamde Gelders Plussenbeleid. Zoals het er nu naar uitziet, zal er eind van dit jaar een voorstel worden voorgelegd aan Provinciale Staten. Voor die tijd zal het voorgenomen beleid worden getoetst in de praktijk via enkele pilots.   

Wat zijn de belangrijkste punten bij het Gelders Plussenbeleid? 

  1. Een verplichte dialoog met de omgeving bij elk voornemen tot uitbreiden.
  2. Bij uitbreiding van een niet-grondgebonden veehouderij zijn aanvullende maatregelen nodig op drie aandachtsgebieden, ook wel plus-thema`s genoemd, te weten:  milieu, ruimtelijke kwaliteit en dierwelzijn. Bij aanvullende maatregelen wordt gedacht aan een extra investering van 15-20 euro per vierkante meter uitbreiding bruto-vloeroppervlak.
  3. Gemeenten krijgen de ruimte om de hiervoor genoemde drie aandachtsgebieden in te vullen passend bij hun omgevingskwaliteiten.
  4. De provincie zorgt voor een aanpassing van de Omgevingsvisie en -verordening om de goede juridische verankering voor gemeenten mogelijk te maken.
  5. Met deze voorgaande punten vervallen de maximale maten die nu gelden aan uitbreidingen. Wel blijft het verbod op nieuwvestiging.
  6. Geen uitbreidingen van niet-grondgebonden veehouderijbedrijven toestaan in dat deel van het extensiveringsgebied dat geen bescherming van Natura 2000 heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om de 250 m-zones rond de WAV-gebieden.

Oproep

Rombou heeft van LTO Gelderland de vraag gekregen of wij bedrijven kennen die als pilot zouden kunnen fungeren, bij voorkeur in de regio Achterhoek-Liemers. Het gaat hierbij om alle veehouderijbedrijven die niet voldoen aan de voorwaarde dat de helft van het benodigde voer op eigen grond wordt geteeld.

Door mee te doen aan de pilot kan het zijn dat de betreffende veehouder het plan eerder gerealiseerd kan krijgen.   

Heeft u een niet-grondgebonden veehouderij met (concrete) uitbreidingsplannen en loopt u tegen de toegestane bouwvlakgrens aan van 1,0 ha? Wellicht biedt dit voor u een mogelijkheid om uw plannen wel gerealiseerd te krijgen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rombou, info@rombou.nl of 088-8886661 of met een van de ROM-specialisten in de regio.    

Blijf op de hoogte