Geld verdienen met uw oude gebouwen?

Door: 27 juni 2017

Er is duidelijk sprake van een kentering in het beleid van overheden. Het is nog niet zo lang geleden dat overheden zeer terughoudend waren in functieveranderingen op voormalige agrarische erven. Er is ingezien is dat een functieverandering bijdraagt aan een revitalisering van het platteland, dat het kapitaalsvernietiging en verlies van cultuurhistorisch interessante gebouwen voorkomt. Ook gaat het verloedering van het landschap tegen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft becijferd dat tot 2030 wordt verwacht dat 32 miljoen m2 bebouwing de agrarische functie zal verliezen. Overheden denken daarom na hoe ze hergebruik van agrarische erven/gebouwen willen toestaan of zelfs stimuleren. Bij veel gemeenten zijn in bestemmingsplannen al mogelijkheden opgenomen.

De ruimte voor ruimte regeling is algemeen bekend. In ruil voor te slopen bebouwing mag één of meer woningen worden gebouwd.

Wij zien een verschuiving naar innovatief maatwerk. Waarbij gemeenten meer open staan voor de specifieke wensen van een initiatiefnemer. Enkele voorbeelden hiervan zijn de omzetting van een solitaire veldschuur naar een woning met een inpandige timmermanwerkplaats. Elders mocht een,in het buitengebied gevestigd, garagebedrijf uitbreiden, omdat er elders vierkante meters agrarische gebouwen werden gesloopt. Ook het ombouwen van twee vervallen schuren naar drie luxe vakantieappartementen is een mooi voorbeeld.

Gemeenten willen dus meedenken buiten de lijnen van het al vaststaande beleid.

Duidelijk is dat er meer ruimte is voor (nieuwe) transformaties van agrarische erven. Een eigenaar van voormalige agrarische bebouwing doet er dus goed aan om na te denken over de andere toekomst voor zijn/haar gebouwen. Ze hoeven u niet langer tot last te zijn, maar bieden een kans. Maak daar gebruik van. 

Lees hier welke mogelijkheden u heeft voor uw locatie

"Niets is mooier dan zo vlot mogelijk uw resultaat bereiken" Jan Pieter Smit

Blijf op de hoogte