Een jaar extra voor sanering van asbestdaken

Door: Gert Elling 11 oktober 2018

De uiterste datum voor het saneren van asbesthoudende dakbedekking is opgeschoven van 1 januari 2024 naar 31 december 2024.

Het voorstel van VVD en CDA is door staatssecretaris Van Veldhoven gehonoreerd.

 

De datum van 1 januari 2024 blijkt onhaalbaar. De capaciteit van asbestverwijderingsbedrijven is onvoldoende en bij de eigenaren van asbesthoudende dakbedekking zijn de financiële middelen niet toereikend om de sanering uit te voeren.

 

De subsidiepot van vijf miljoen euro is bijna leeg en Van Veldhoven gaat deze niet meer bijvullen. Het doel van de subsidie was het aanjagen van de asbestsanering. Het resultaat is een toename in gesaneerde daken van 7 miljoen vierkante meter in 2014 naar 11 miljoen vierkante meter in 2017.

 

Om de sanering in gang te blijven houden wil de staatssecretaris een fonds instellen welke tegen lage kosten geld uitleent voor het saneren van asbest. Er wordt nog gekeken of de sanering van asbest gekoppeld kan worden aan het verduurzamen van locaties en het tegengaan van leegstand.

 

Naar aanleiding van het besluit tot uitstel zijn door Kamerleden verschillende moties ingediend inzake het betaalbaarder maken van het saneren van asbestdaken. Hier wordt dinsdag 16 oktober over gestemd.

"Het beste ontwerp binnen regelgeving en mogelijkheden" Gert Elling

Blijf op de hoogte