De snelste weg naar een vergunning

Door: Sjoerd Elgersma 26 april 2018

Meten met verschillende maten bij het verlenen van de vergunning voor een project. Dit gevoel kent menig ondernemer wanneer men te maken heeft gehad met een weigering of een zoveelste aanpassingsronde op de aanvraag.

Bij het verlenen van een vergunning is in veel gevallen het college bevoegd gezag om een besluit te nemen. Het college neemt vaak besluiten op basis van het advies van haar ambtenaren.

Kies een slimme aanpak
De ondernemer dient een aanvraag in bij de gemeente. Cruciaal bij het indienen van de aanvraag is hierbij de presentatie van het project. Wordt het aan de ambtenaar overgelaten zich hier een beeld bij te vormen, wordt er door initiatiefnemer eerst een overleg aangevraagd om de ambtenaren uitleg te geven of nodigt de ondernemer ambtenaren en wethouder uit voor een toelichting op locatie.  De praktijk leert dat vooral met die laatste optie er meer begrip en gevoel komt over het nut en noodzaak van de aanvraag.

Een goede voorbereiding is het halve werk!
Zoals zo vaak geldt is een zorgvuldige voorbereiding het halve werk. Binnen de aanvraag is belangrijk om de nadruk te leggen op de meerwaarde van een project, bijvoorbeeld werkgelegenheid, ruimtelijke kwaliteit, dierwelzijn, landschappelijke inpassing of oplossing van een knelpunt. Het zijn argumenten die voor ambtenaren zwaar(der) wegen bij het beoordelen van een vergunningaanvraag. Vooral ook omdat het houvast geeft over voor de gemeente om burgers en andere ondernemers uitleg te geven bij toestemmingsverlening. Met een positief ambtelijk advies naar het college en een verleende vergunning als gevolg!

Ondersteuning bij procedures
De adviseurs van Rombou zijn ervaren op het gebied van complexere procedures. Ons motto is dan ook dat je maar één keer een goede eerste indruk kunt maken. Daarom denken wij dan ook graag mee bij het bepalen van een goede strategie. 

Blijf op de hoogte