Het buitengebied in beweging

Door: Sander Kondring 27 mei 2016

In veel provincies en gemeentes zijn mogelijkheden voor sloop en hergebruik van voormalige agrarische bebouwing. Dit biedt kansen voor wonen en werken in het buitengebied. In dit artikel laten we u zien wat er allemaal mogelijk is als je maar naar de juiste creatieve oplossingen zoekt.

Aan de hand van gerealiseerde projecten leggen we uit dat er vaak meer mogelijk is dan u denkt!

Mogelijkheden voor wonen

In bijna alle provincies bestaan zogenaamde Ruimte-voor-Ruimte- of Rood-voor-Rood regelingen. Daarmee is het mogelijk agrarische gebouwen te slopen en daarvoor in de plaats één of meerdere woningen terug te bouwen. Per provincie ziet deze regeling er anders uit.

Bekijk hier de mogelijkheden voor wonen in het buitengebied

 

Mogelijkheden voor werken

Ook de vraag naar werklocaties in het buitengebied neemt toe. Steeds meer ZZP-ers en kleine bedrijfjes die wat meer ruimte nodig hebben, zien dat ondernemen in het buitengebied voordelen biedt. Gemeentes op hun beurt zien graag nieuwe economische functies ontstaan op het platteland.

Bekijk hier de mogelijkheden voor werken in het buitengebied

 

Mogeijkheden voor extra bijgebouwen

Ook bieden veel gemeenten ruimere mogelijkheden voor extra bijgebouwen bij particulieren, bijvoorbeeld voor het hobby-vee of een extra berging. Zo kunnen op het eigen erf extra bijgebouwen worden gerealiseerd, wanneer in ruil daarvoor overtollige gebouwen elders worden gesloopt.

Bekijk hier de mogelijkheden voor een extra bijgebouw

 

Andere slimme oplossingen

Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden en kansen dan hier beschreven. Denk bijvoorbeeld aan de wens om te slopen van een buurman te combineren met de eigen wens om uit te breiden. Hieronder nog een paar interessante voorbeelden:

Bekijk hier een voorbeeld van zo'n slimme oplossing

Sloop deels laten betalen door de gemeente 

Lees hier meer over bestemmingsplan en ruimtelijke ordening

 

Blijf op de hoogte