Bouwrevolutie in de vleeskuikensector

Door: Jelle Feenstra 11 oktober 2016

De omschakeling naar dierwelzijnsvriendelijkere huisvestingssystemen in de pluimveehouderijsector is in volle gang. ‘Dat vraagt om een nieuwe, vooral slimmere benadering van bouwen, inrichten en ventileren’, stelt specialist pluimveehouderij Joost Overbeek van Rombou.

 

Het lijkt wel of er een revolutie aan de gang is in de vleeskuikensector.

‘Je ziet onder aanvoering van Jumbo, Albert Heijn en Aldi inderdaad een omschakeling naar een aantal nieuwe concepten, waarbij het dierwelzijn centraler komt te staan. Vooral het laatste jaar is die ontwikkeling heel snel gegaan. Overal zie je nu boeren omschakelen naar minder dieren per vierkante meter, meer daglicht en verrijkingsmateriaal in de stal, zoals strobalen.’

‘Een andere ontwikkeling is de sterke toename van de verkoop van vleesconcepten met een Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Eén van de eisen daar is dat de kuikens een vrije uitloop hebben naar buiten.’

Wat betekent dat voor bestaande stallen in de pluimveehouderijsector?

‘Ik zie ondernemers teruggaan van 21 naar 15 kuikens per vierkante meter, vaak moet er daglicht in de stal komen of er komt een stuk bij het gebouw aan voor uitloop. Wat nog weleens wordt vergeten, is dat een uitloop de bestaande ventilatie behoorlijk overhoop haalt. Je moet anders gaan ventileren en dat vraagt deskundigheid.’

Wat betekent deze ontwikkeling voor nieuwe stallen?

‘Daar wordt het een stukje complexer. Dan moet je als ondernemer veel meer vooruit gaan denken en strategische keuzes maken. Voor welk concept ga ik bouwen en voor hoeveel jaar? Wat doe ik als ik straks voor een nog hoger marktsegment wil gaan leveren? Wat als ik toch terug wil naar traditioneel produceren voor de reguliere markt? Moet ik daarvoor nu alvast extra ventilatoren inbouwen? Moet ik breed of juist smal bouwen, zodat ik met eventueel extra uitloop bij bestaande gebouwen wegblijf? Moet ik alvast extra ruimte voor toekomstige uitbreiding reserveren? Kortom, er komen dan heel veel zaken op je af, waar je vooraf heel goed over moet nadenken.’

De behoefte aan een goed advies wordt dus groter?

‘Absoluut. Er zijn namelijk nu meer concepten waaruit je kunt kiezen. De ontwikkelingen die nu gaande zijn vernieuwen het denken over bouwen. Ze vragen om meer nadenken aan de voorkant. Wij merken dat duidelijk, pluimveehouders komen vaker naar ons toe om hierover te sparren. En als je daar samen naar gaat kijken, kom je altijd tot heel leuke ideeën.’

Kunt u een voorbeeld noemen van zo’n werkwijze en een daaruit voortvloeiende stal?

‘De stal van vleeskuikenhouder Robert Nijkamp in Raalte. Hij bouwde een heel innovatieve stal: de Windstreekstal. De stal is zo ingericht dat de kuikens voor elk gedrag en voor al hun behoeften de meest geschikte omstandigheden kunnen vinden. De dieren hebben vrije keuze uit verschillende klimaatzones en leefniveaus. De stal voldoet aan alle eisen van een scharrelstal (beter leven keurmerk, met 1 ster). Rombou heeft als samenwerkingspartner meegedacht, de Windstreekstal bouwkundig uitgewerkt en alle benodigde vergunningen geregeld.’

Is dit de stal van de toekomst?

‘De stal zal pluimveehouders zeker inspireren, maar het is geen eindpunt. De ontwikkeling van de Windstreekstal gaat door. Met de praktijkervaringen van de boer wordt het concept verder geoptimaliseerd en uitgeserveerd op andere plaatsen.’

‘Wat ik mooi vind, is dat de stal een trend zet in verwarmen en ventileren. In die zin dat de inrichting verschuift naar automatisch verwarmen en ventileren per onderkomen en niet meer van de stal als geheel. Daarmee verlaag je het energieverbruik aanzienlijk en snijdt het mes aan twee kanten: gezondere vleeskuikens die meer opbrengen tegen een lagere kostprijs.’

Zien we straks alleen nog maar dit soort stallen?

‘Dat verwacht ik niet. Er zijn ook ondernemers die heel bewust kiezen voor de reguliere markt en stallen bouwen op een zo hoog mogelijke productie. Ook daar is niks mis mee, zeker niet als je kijkt naar milieuvriendelijkheid en een lage CO2-footprint. Zolang je als boer maar goed nadenkt over je strategie en de flexibiliteit die je daarin wilt behouden.’

Bekijk deze stal van binnen in 360 graden!

Bekijk hier de projectpagina van de Windstreekstal

Bekijk hier nog een mooie pluimveestal

Blijf op de hoogte