Binnenkort weer volop subsidie beschikbaar

Door: Henk Altena 23 februari 2018

De SDE+ 2018 staat weer open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water.

De openstelling voor de voorjaarsronde loopt van 13 maart tot en met 5 april 2018. Er is voor deze ronde een budget van 6 miljard euro beschikbaar. In het najaar volgt nog een aanvraagronde. Ook dan is waarschijnlijk een budget van 6 miljard euro beschikbaar.

De openstelling is gebaseerd op duurzame energieprojecten. Denk hierbij aan ketels voor vaste of vloeibare biomassa, warmteterugwinning, monovergisting, energie uit zonne-energie.

Een belangrijke regel blijft gehandhaafd. Hoe lager het aangevraagde subsidiebedrag voor een project, hoe groter de kans op toekenning van SDE+ 2018 subsidie.

Advies nog meer noodzaak
Het blijft voor ondernemers belangrijk om vooraf goed inzicht te hebben in de rentabiliteit van hun project en de hoogte van de subsidie die zij willen aanvragen. Voor advisering over het rendement van projecten in combinatie met SDE+ 2018 subsidie kan contact opgenomen worden met info@rombou.nl of telefonisch met 08 8236 8236

"Met het juiste advies zoveel mogelijk rendement behalen" Henk Altena

Blijf op de hoogte