Ter Apel - Varkenshouderij


Ruimte voor zeugen, vleesvarkens en biggen

Initiatiefnemer wil de bestaande varkenshouderij, bestaande uit twee bedrijfslocaties, wijzigen en uitbreiden. Het voornemen is om de activiteiten te splitsen: op een locatie worden de zeugen gehouden en op de andere locatie de gespeende biggen en vleesvarkenshouderij.

Het totaal aantal dierplaatsen na uitvoering van het project wordt:

Locatie 1:746 zeugen, 80 opfozkeugen en 2 beren;
Locatie 2: 2.952 gespeende biggen en 4.440 vleesvarkens

De nieuwe stallen en een bestaande stal worden voorzien van een luchtwassysteem. Het gaat om een zogenaam 'gecombineerd luchtwassysteem', waarmee de uitstoot van geur en ammoniak met 85% en de uitstoot van fijn stof met 80% wordt verminderd.

Producten van Rombou

• Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
• Plan MER
• Bouw- en milieutekeningen
• Aanvraag omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan
• Landschappelijke inpassing

"Ik vind slimme oplossingen rondom vergunningen" Jan Teunissen

Branches

Provincies

Blijf op de hoogte