1 januari 2020: belangrijke datum voor varkenshouders

Door: Dick Hengeveld 15 december 2017

Voor alle varkenshouders, met uitzondering van biologische en scharrelbedrijven, geldt dat de ammoniakemissie van dierenverblijven moet voldoen aan de maximale emissiewaarde uit het Besluit emissiearme huisvesting.

Deze emissiewaarde is afhankelijk van de periode van ingebruikname van de stal (kolom A, B of C). Kolom C is alleen voor IPPC bedrijven (meer dan 750 zeugen of 2.000 vleesvarkens).

Maximale emissiewaarden ammoniak varkens (Besluit emissiearme huisvesting)

Diercategorie

RAV-code

 

A

(voor 1-7-2015)

B

(na 1-7-2015)

(na 1-1-2020: alleen IPPC )

Biggenopfok (gespeende biggen)

D 1.1

0,21

0,21

0,21

Kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)

D 1.2

2,9

2,9

2,5

Guste/dragende zeugen

D 1.3

2,6

2,6

1,3

Vleesvarkens/opfokzeugen

D3

1,6

1,5

1,1

 

Intern salderen is toegestaan, waarbij in oudere stallen (voor 1 januari 2007) geen emissiearme voorziening zit, terwijl in de overige stallen verdergaande emissiearme technieken worden toegepast. Gemiddeld moet worden voldaan aan de maximale emissiewaarde.

Het besluit emissiearme huisvesting is 1 augustus 2015 in werking getreden. Daarvoor werden aanvragen getoetst aan het oude Besluit huisvesting. Ook toen was intern salderen toegestaan. Tegelijk met het nieuwe besluit zijn de emissiewaarden voor biggen en vleesvarkens gewijzigd. Hierdoor  is het mogelijk dat een bedrijf onder het oude besluit wel voldeed maar onder het nieuwe besluit niet meer. Dit speelt met name bij bedrijven die bij de vergunningaanvraag onder het oude besluit de grens hebben opgezocht van wat nog net passend was binnen het toegestane ammoniakplafond.

Voorbeeld

Vleesvarkensbedrijf met 2.066 dieren, 766 in traditionele stal en 1.300 in stal met luchtwasser. Leefoppervlak 0,8 m2per dier.

Toets oude Besluit

Huisvestingssysteem

Aantal

    Ammoniak (NH3)

     Ammoniak

besluit huisvesting

 

 dieren

Per dier

Totaal

       Per dier

                    Totaal

Traditioneel

766

2,5

1.915

1,4

1.072,4

Luchtwasser 70 %

1.300

0,75

975

1,4

1.820

 

2.066

-

2.890

 

2.892,4

De werkelijke ammoniakemissie is lager dan de toegestane emissie, het bedrijf voldoet.

Toets nieuwe Besluit

Huisvestingssysteem

Aantal

     Ammoniak (NH3)

    Ammoniak

besluit emissiearme huisvesting

 

 dieren

Per dier

Totaal

    Per dier

                       Totaal

Traditioneel

766

3,0

2.298

1,6

1.225,6

Luchtwasser 70 %

1.300

0,9

1.170

1,6

2.080,0

 

2.066

-

3.468

 

3.305,6

De werkelijke ammoniakemissie is hoger dan de toegestane emissie, het bedrijf voldoet niet.

Het bedrijf is niet in overtreding. Wel moeten voor 1 januari 2020 aanpassingen zijn gerealiseerd om te voldoen aan het nieuwe besluit. Let wel, de aanpassingen moeten dan ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Als hiervoor een vergunning of melding vereist is, is het zaak om hier tijdig mee te beginnen!

"Inmiddels weet ik wat er te koop is in de veehouderij" Dick Hengeveld ab

Blijf op de hoogte